Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

  • даль(dívat se) do dáli(смотре́ть) вдальv dáliвдали́z dáliи́здали

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) (по)да́льше, да́лееDále! vstupteВойди́те!, Заходи́те!Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!
  2. (pokračování děje) да́льше, да́лее, бо́льшеCo bude dál?Что бу́дет да́льше?a tak dálи так да́лее, и т.д.Čtěte dál!Продолжа́йте (чита́ть)!Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

Vyskytuje se v

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

daleko: zajít příliš dalekoзайти́ сли́шком далеко́

daleký: sport. skok dalekýпрыжо́к в длину́

děj: chemický dějхими́ческий проце́сс

dělo: protiletadlové/protitankové děloзени́тное/противота́нковое ору́дие

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

přídavek: přídavky na dětiпосо́бие на дете́й

příspěvek: příspěvek na dětiпосо́бие на дете́й

skok: skok daleký/vysoký/o tyčiпрыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́м

široko: široko dalekoповсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшь

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

dál: (dívat se) do dáli(смотре́ть) вдаль

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoдалеко́ пойти́

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

harpunový: harpunové děloгарпу́нная пу́шка

hlídat: hlídat dětiнаблюда́ть за детьми́

izobarický: izobarický dějизоба́рный проце́сс

jít: Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiв ближа́йшем бу́дущем

neděle: v neděliв воскресе́нье

odvézt: odvézt děti do školkyотвезти́ дете́й в са́дик

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

protiletadlový: protiletadlové děloзени́тное ору́дие

sever: Daleký severКра́йний/Далёкий Се́вер

zanechat: zanechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

od, ode: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

padat: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

příliš: zajít příliš dalekoперейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́ть

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

zacházet: zacházet příliš dalekoзаходи́ть сли́шком далеко́

верста́: hrozně dalekoза версту́

зарубе́жье: daleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státyда́льнее зарубе́жье

кра́йний: Daleký severКра́йний Се́вер

лю́лька: autosedačka (pro nejmenší děti)автомоби́льная лю́лька

пу́шка: protiletadlové děloзени́тная пу́шка

самохо́дный: samohybné děloсамохо́дная пу́шка

вдали́: žít daleko od příbuznýchжить вдали́ от родны́х

воскресе́нье: v neděliв воскресе́нье

да́же: Všichni utichli, dokonce i děti.Все прити́хли, да́же де́ти.

дальне́йший: dále, v budoucnuв дальне́йшем

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

да́льше: nejdálда́льше всех

о: starat se o dětiзабо́титься о де́тях

пусти́ть: pustit děti do divadlaпусти́ть дете́й в теа́тр

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

ста́рше: pro děti od 6 letдля дете́й ста́рше 6 лет

твори́ться: Co se tu děje?Что тут твори́тся?

учи́ть: učit děti plavatучи́ть ребя́т пла́ванию/пла́вать

де́тка: malé děti, malé starostiма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дки

колоко́льня: nevidět dál, než na špičku svého nosuсо свое́й колоко́льни смотре́ть

продолжа́ться: Život jde dál.Жизнь продолжа́ется.

проходи́ть: Dále!, Vstupte!Проходи́те!

я́блоко: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.