Hlavní obsah

od, ode

Předložka

  1. (pryč z blízkosti) с кого/чего, от кого/чегоodrazit od břehuотплы́ть от бе́рега
  2. (vyj. východisko) из чего, из-по́д чего
  3. (vyj. začátek) с кого/чего, от кого/чего(dva roky) od narození(два го́да) о́тродуden ode dneизо дня в деньdům od domuот до́ма к до́му, из до́ма в домslovo od slovaсло́во в сло́во
  4. (vyj. původ, původce) от кого/чегоromán od Dostojevskéhoрома́н Достое́вскогоzbytky od obědaоста́тки от обе́да
  5. (vyj. příslušnost k něčemu) от чегоod každého něcoот ка́ждого понемно́гу
  6. (naznačuje způsob) от чего, на чтоměřit od okaме́рить на глаз(о́к)
  7. (vyj. příčinu) от чего
  8. hovor.(naznačuje účel) для чего, заче́м
  9. (vyj. odlučování, zbavování ap.) от чего, из чего