Hlavní obsah

от

Předložka

  1. od, ode koho/čehoотплы́ть от бе́регаodrazit od břehu
  2. z, odЭ́то исхо́дит от нас.To vychází z nás.от и́мени когоjménem koho
  3. před, proti
  4. ze (dne)

Vyskytuje se v

бог: от бо́гаod boha o talentu

вблизи́: вблизи́ от кого/чегоnedaleko od koho/čeho, poblíž, blízko koho/čeho

вдалеке́: вдалеке́ от кого/чегоdaleko od koho/čeho

вдали́: вдали́ от кого/чегоdaleko od čeho

винт: от винта́!ke strojům!, do práce!

вре́мя: вре́мя от вре́мениčas od času, občas, chvílemi

год: год от го́даrok od roku

доска́: от доски́ до доски́od A do Z, od začátku do konce

зави́симость: в зави́симости от чегоv souvislosti s čím, podle čeho

и́мя: от и́мениjménem, z pověření, na příkaz koho/čeho

кве́рху: кве́рху от кого/чегоnahoru od, navrch

кни́зу: кни́зу от кого/чегоdolů z

ло́пнуть: ло́пнуть от за́вистиpuknout závistí

недалеко́: недалеко́ от кого-чегоnedaleko, poblíž, blízko koho/čeho

незави́симо: незави́симо от кого-чегоnezávisle na kom/čem

не́чего: от не́чего де́латьz nicnedělání, z dlouhé chvíle, z nudy

отли́чие: в отли́чие от кого/чегоna rozdíl od koho/čeho

пе́чка: от пе́чки танцева́тьzačínat od Adama

плоть: плоть от пло́ти когоčí vlastní krev o dítěti, jedné krve

побли́зости: побли́зости от кого/чегоblízko, poblíž koho/čeho, kousek od koho/čeho, nedaleko (od) koho/čeho

поо́даль: поо́даль от кого/чегоkousek od koho/čeho, nedaleko, blízko koho/čeho

рука́: отби́ться от рукvymknout se z rukou/kontrole

рука́: от руки́ написа́тьrukou/vlastnoručně napsat

сбо́ку: сбо́ку от кого/чегоu, vedle koho/čeho

се́рдце: от всего́ се́рдцаz celého srdce

ску́ка: от ску́ки на все ру́киpodnikavec, šikula

счита́ть: счита́я от кого/чегоpočínaje kým/čím, od koho/čeho

ева́нгелие: Ева́нгелие от Матфе́яMatoušovo evangelium

заря́: от зари́ до зари́od slunka do slunka

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

ка́шель: лека́рство от ка́шляlék proti kašli

лека́рство: лека́рство от всех бедlék na všechny potíže

нало́г: уклоне́ние от нало́гаdaňový únik

насеко́мое: се́тка от насеко́мыхsíťka proti hmyzu

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

пе́рхоть: шампу́нь от пе́рхотиšampon proti lupům

пилю́ля: пилю́ли от ка́шляpilulky proti kašli

подпры́гнуть: подпры́гнуть от ра́достиposkočit (si) radostí

сло́во: перейти́ от слов к де́луpřejít od slov k činům

страхова́ние: страхова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištění

умере́ть: умере́ть от хо́лодаumrznout

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

бессо́нница: сре́дство от бессо́нницыprostředek proti nespavosti

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

воздержа́ться: воздержа́ться от голосова́нияzdržet se hlasování

диапазо́н: в диапазо́не от...v rozmezí od...

дрожа́ть: дрожа́ть от хо́лодаtřást se zimou

душа́: от всей души́z celého srdce, upřímně

защити́ть: защити́ть го́род от врага́ubránit město před nepřítelem

изныва́ть: изныва́ть от жа́ждыumírat žízní

красне́ть: красне́ть от стыда́červenat studem

нетерпе́ние: сгора́ть от нетерпенияhořet nedočkavostí

освободи́ть: освободи́ть от нало́гов когоosvobodit od daní koho

отвяза́ться: Отвяжи́сь от меня́!Neotravuj (mě)!, Nech mě na pokoji!

отста́ть: отста́ть от ве́каzaspat dobu

отста́ть: Отста́нь от меня́!Neotravuj mě!, Dej mi pokoj!

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

побеле́ть: побеле́ть от стра́хаzblednout strachem

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

ра́дость: вне себя́ от ра́дости(být) radostí bez sebe

стыд: горе́ть от стыда́hořet studem

то́шно: Мне то́шно от лека́рств.Z léků je mi zle.

убе́жище: убе́жище от дождя́úkryt před deštěm

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

удержа́ться: удержа́ться от сме́хаzadržet smích, vydržet nesmát se

умере́ть: От чего́ он у́мер?Na co zemřel?

хо́лод: дрожа́ть от хо́лодаtřást se zimou

вороти́ть: вороти́ть нос от кого/чегоohrnovat nos nad kým/čím, ošklíbat se nad kým/čím

жир: от жи́ру ло́патьсяbýt tlustý k prasknutí

козёл: от него́ как от козла́ молока́hovor. je starýho kozla platný k čemu

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

оби́дно: Мне оби́дно от э́того.To mě uráží.

отдели́ть: отдели́ть зерно́ от плевoddělit zrno od plev

расстоя́ние: Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.

срам: не уйти́ от сра́маnevyhnout se ostudě

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Slovem neublížíš.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.

я́блоко: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.