Hlavní obsah

чи́стый

Přídavné jméno-ая, -ое; чист, чиста́, чи́сто, чи́сты/чисты́; чи́ще

  1. čistý límeček, ruce ap., neposkvrněný prádlo ap.
  2. přen.čestný, poctivý, čistý přátelství ap.с чи́стой со́вестьюs čistým svědomímсказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně
  3. volný, prázdný, čistý sešit, formulář ap.
  4. hovor.duševní, čistý zaměstnání ap.чи́стая рабо́таduševní práce
  5. ryzí zlato ap., nesmíšený víno ap., čistý vzduch ap.чи́стый во́здухčerstvý vzduch чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

Vyskytuje se v

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

чи́сто: чи́сто случа́йноúplnou náhodou

čistý: čistý tónчи́стый тон

čistý: čistý líhчи́стый спирт

čistý: čistý ziskчи́стая при́быль

čistý: čistá mzdaчи́стая зарпла́та

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

mzda: čistá mzdaчи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-нетто

váha: čistá váhaчи́стый вес, вес не́тто

výnos: ekon. čistý/hrubý výnosчи́стый/валово́й дохо́д

zisk: čistý zisk po odečtení srážekчи́стая при́быль

zlato: pravé/ryzí zlatoчи́стое зо́лото

čirý: čirý nesmyslчи́стый вздор

důchod: čistý/hrubý důchodчи́стый/валово́й дохо́д

holý: holá pravdaчи́стая пра́вда

intonovat: čistě intonovatчи́сто интони́ровать

nerozum: holý nerozumчи́стое безрассу́дство

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

úrok: čistý/hrubý úrokчи́стый/валово́й проце́нт

útulno: V bytě je čisto a útulno.В кварти́ре чи́сто и ую́тно.

podobnost: podobnost čistě náhodnáчи́сто случа́йное совпаде́ние