Hlavní obsah

чи́сто

Vyskytuje se v

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

čistý: чи́стый тонčistý tón

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

mzda: чи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-неттоčistá mzda

váha: чи́стый вес, вес не́ттоčistá váha

výnos: чи́стый/валово́й дохо́дekon. čistý/hrubý výnos

zisk: чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

zlato: чи́стое зо́лотоpravé/ryzí zlato

čirý: чи́стый вздорčirý nesmysl

důchod: чи́стый/валово́й дохо́дčistý/hrubý důchod

holý: чи́стая пра́вдаholá pravda

intonovat: чи́сто интони́роватьčistě intonovat

nerozum: чи́стое безрассу́дствоholý nerozum

špatný: нечи́стая со́вестьšpatné svědomí

úrok: чи́стый/валово́й проце́нтčistý/hrubý úrok

útulno: В кварти́ре чи́сто и ую́тно.V bytě je čisto a útulno.

podobnost: чи́сто случа́йное совпаде́ниеpodobnost čistě náhodná

чи́сто: чи́сто случа́йноúplnou náhodou