Hlavní obsah

váha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotnost) весtělesná váhaвес челове́каztratit/přibrat na vázeпотеря́ть/приба́вить в ве́сеčistá váhaчи́стый вес, вес не́ттоhrubá váhaвес бру́тто
  2. (váhová kategorie) весtěžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес
  3. (přístroj) весы́osobní váhaнапо́льные весы́kuchyňské váhyку́хонные весы́lékárenské váhyапте́карские весы́
  4. (závažnost, význam) значе́ние, весbrát co na lehkou váhuне придава́ть значе́ния чемуpřikládat čemu váhuпридава́ть значе́ние чему
  5. (co připomíná váhu) весы́
  6. Váhy (souhvězdí) Весы́znamení Vahзнак Весо́в

Vyskytuje se v

perový: pérová váhahmotnostní kategorie вес пера́, полулёгкий вес

čistý: čistá váhaвес не́тто

jazýček: jazýček vahстре́лка весо́в

lehký: sport. lehká váhaлёгкий вес

mrtvý: ekon. mrtvá váhaмёртвый вес

muší: sport. muší váhaвес му́хи, наилегча́йший вес

specifický: specifická váhaуде́льный вес

tělesný: tělesná výška/váhaрост/вес те́ла

těžký: sport. těžká váhaтяжёлый вес

velterový: velterová váhaполусре́дний вес

prodat: prodat na váhuпрода́ть на вес

přenášet: přenášet váhuпереноси́ть вес

přibírat: přibírat na váze o zvířatechнагу́ливать

přibrat: přibrat na vázeприба́вить в ве́се

přibýt: přibýt na vázeприба́вить в ве́се

přibývat: přibývat na vázeприбавля́ть в ве́се

zápasník: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са

závaží: položit závaží na misku vahста́вить ги́рю на ча́шу весо́в

вес: валово́й весhrubá váha

вес: живо́й весživá váha

вес: приба́вить в ве́сеpřibrat (na váze)

весы́: созве́здие Весо́вsouhvězdí Vah

облегча́ть: облегча́ть весsnižovat váhu

стре́лка: стре́лка весо́вjazýček vah

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

весы́: напо́льные весы́osobní váha

весы́: апте́карские весы́lékárenské váhy

приба́вить: приба́вить в ве́сеpřibrat na váze

у́быль: весова́я у́быльúbytek na váze