Hlavní obsah

tělesný

Vyskytuje se v

index: и́ндекс ма́ссы те́лаmed. index tělesné hmotnosti BMI

stráž: ли́чная охра́наosobní/tělesná stráž

trest: теле́сное наказа́ниеtělesný trest

vada: физи́ческий недоста́токtělesná vada

váha: вес челове́каtělesná váha

výchova: физкульту́раtělesná výchova

disproporce: непропорциона́льное телосложе́ниеtělesné disproporce

postižení: врождённая инвали́дностьvrozené tělesné postižení

potřeba: отпра́вить есте́ственную на́добностьvykonat tělesnou potřebu

teplota: температу́ра те́лаtělesná teplota

теле́сный: теле́сное наказа́ниеtělesný trest

физи́ческий: физи́ческий недоста́токtělesná vada

tělesný: теле́сное наказа́ниеtělesný trest