Hlavní obsah

fyzický, kniž. fysický

Vyskytuje se v

násilí: domácí/fyzické násilíдома́шнее/физи́ческое наси́лие

osoba: fyzická/právnická osobaфизи́ческое/юриди́ческое лицо́

handicap: mentální/fyzický handicapу́мственный/физи́ческий недоста́ток

síla: fyzická/duševní sílaфизи́ческая/душе́вная си́ла

zdatnost: fyzická zdatnostфизи́ческая выно́сливость

геогра́фия: fyzický zeměpisфизи́ческая геогра́фия

лицо́: fyzická/právnická osoba физи́ческое/юриди́ческое лицо́

физи́ческий: fyzická/manuální práceфизи́ческий труд

fyzický: práv. fyzická osobaфизи́ческое лицо́, физлицо́