Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální působení) си́лаodstředivá sílaцентробе́жная си́ла
  2. (fyzická, duševní ap.) си́ла, эне́ргияfyzická/duševní sílaфизи́ческая/душе́вная си́лаekon. kupní sílaпокупа́тельная спосо́бностьnadpřirozená sílaсверхъесте́ственная си́ла
  3. (pracovní síla) рабо́тник, рабо́чийpomocná sílaподсо́бный рабо́чий
  4. (kolektivní moc) си́ла, си́лыvoj. ozbrojené sílyвооружённые си́лыvoj. vzdušné sílyвое́нно-возду́шные си́лы
  5. (intenzita) си́ла, интенси́вностьsíla větruси́ла ве́траzemětřesení o síle ...землетрясе́ние магниту́дой ...
  6. (tloušťka) толщина́

Vyskytuje se v

dostředivý: центростреми́тельная си́лаfyz. dostředivá síla

gravitační: гравитацио́нная си́лаgravitační síla

hybný: дви́жущая си́лаhybná síla

kupní: покупа́тельная спосо́бность населе́нияkupní síla obyvatelstva

nadpřirozený: незе́мная си́лаnadpřirozená síla

napínací: си́ла натяже́нияfyz. napínací síla

obvodový: каса́тельное уси́лиеfyz. obvodová síla

odstředivý: центробе́жная си́лаfyz. odstředivá síla

ozbrojený: вооружённые си́лыozbrojené síly

pozbýt: ослабе́ть, осла́бнутьpozbýt sil

tažný: си́ла тя́ги, тя́говое уси́лиеfyz. tažná síla

vůle: си́ла во́лиsíla vůle

zvyk: си́ла привы́чкиsíla zvyku

aerodynamický: аэродинами́ческая си́лаaerodynamická síla

demonstrace: демонстра́ция си́лыdemonstrace síly

konec: Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.Byl u konce svých sil.

nabrat: наня́ть но́вых рабо́тниковnabrat nové pracovní síly

odliv: уте́чка рабо́чей си́лыodliv pracovních sil

pomáhat: вся́чески помога́тьpomáhat ze všech sil

přecenit: переоцени́ть свои́ си́лыpřecenit své síly

přepínat: надрыва́ть си́лыpřepínat síly

setrvačný: си́ла ине́рцииfyz. setrvačná síla

snažit se: стара́ться изо все́х силsnažit se ze všech sil

společný: совме́стными/о́бщими си́ламиspolečnými silami

šetřit: бере́чь здоро́вье/глаза́/си́лыšetřit si zdraví/oči/síly

vyrovnaný: ра́вные си́лы/ша́нсыvyrovnané síly/šance

zemětřesení: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

být: быть на после́днем дыха́нииbýt u konce se silami

vypětí: напряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лияs vypětím všech sil

во́ля: си́ла во́лиsíla vůle

из: изо всех силze všech sil

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

подсо́бный: подсо́бная си́лаpomocná síla

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

рука́: ру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělat

си́ла: центробе́жная си́лаodstředivá síla

балл: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

сберега́ть: сберега́ть си́лыšetřit síly

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

тя́жесть: си́ла тя́жестиgravitační síla

го́лос: в го́лос крича́тьkřičet z plna hrdla/ze všech sil

оди́н: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.

síla: центробе́жная си́лаodstředivá síla