Hlavní obsah

го́лос

Vyskytuje se v

повы́сить: zvýšit hlasповы́сить го́лос

подня́ть: pozvednout hlas na obranu ap.подня́ть го́лос

пони́зить: ztišit hlasпони́зить го́лос

реша́ющий: rozhodující hlasреша́ющий го́лос

спасть: ztratit hlasспасть с го́лоса

пискли́вый: pisklavý hlasпискли́вый го́лос

пра́во: hlasovací právoпра́во го́лоса

ро́вный: klidný hlasро́вный го́лос

го́лос: volební hlasизбира́тельный го́лос

зво́нкий: zvučný hlasзво́нкий го́лос

краси́вый: krásný hlasкраси́вый го́лос

охри́плый: ochraptělý hlasохри́плый го́лос

ре́зкий: pronikavý hlasре́зкий го́лос

чужо́й: papouškovat cizí myšlenky a slovaс чужо́го го́лоса говори́ть

doslech: na doslechна расстоя́ние го́лоса

hlas: ztratit hlasпотеря́ть го́лос

poradní: mít poradní hlasиме́ть совеща́тельный го́лос

právo: hlasovací právoпра́во го́лоса

rozsah: rozsah nástroje/hlasuдиапазо́н инструме́нта/го́лоса

volební: volební obvod/hlasизбира́тельный уча́сток/го́лос

výška: výška tónu/hlasuвысота́ то́на/го́лоса

donést se: Donesly se k nám hlasy.К нам донесли́сь голоса́.

klesnout: klesnout hlasemпони́зить го́лос

ozvat se: Ozvi se!Пода́й го́лос!

podle: podle výslovnosti/hlasuпо произноше́нию/го́лосу

posadit: posadit hlasпоста́вить го́лос

poznat: poznat po hlaseузна́ть по го́лосу

pozvednout: pozvednout hlasподня́ть го́лос

schválit: schválit většinou hlasůодо́брить большинство́м голосо́в

tlumený: tlumený hlasприглушённый го́лос

vemlouvavý: vemlouvavý hlasвкра́дчивый го́лос

zarmoucený: zarmoucený hlasопеча́ленный го́лос

změna: změna hlasuмута́ция, измене́ние го́лоса

ztratit: ztratit hlasлиши́ться го́лоса

zvýšit: zvýšit hlasповы́сить го́лос

возвы́сить: zvýšit/zvednout hlasвозвы́сить го́лос