Hlavní obsah

pozvednout

Dokonavé sloveso

  1. (vzít a zvednout) подня́ть, вознести́(zlehka, opatrně ap.) приподня́ть кого/чтоpozvednout zbraň proti komuподня́ть ору́жие про́тив когоpozvednout číši k přípitkuподня́ть тост
  2. (zdvihnout výše) подня́ть(rychle) вски́нуть(pohled) возвести́pozvednout zrak k nebiвозвести́ о́чи к не́буpozvednout hlasподня́ть го́лос
  3. (povznést) подня́ть, повы́сить чтоpozvednout úroveňподня́ть у́ровень

Vyskytuje se v

číše: pozvednout číši na zdravíподня́ть бока́л за здоро́вье

úroveň: pozvednout koho na svou úroveňвозвы́сить кого до себя́

бока́л: подня́ть бока́л за когоpozdvihnout číši, připít komu

подня́ть: подня́ть ору́жие(po)zvednout zbraň, začít bojovat

меч: подня́ть меч на кого(po)zdvihnout meč proti komu začít válku