Hlavní obsah

zlepšit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nálada: zlepšit náladuподня́ть настрое́ние

prospěch: zlepšit školní prospěchповы́сить успева́емость

zlepšit se: zlepšit se v angličtiněусоверше́нствоваться в англи́йском

повы́сить: zlepšit kvalituповы́сить ка́чество

подня́ть: zlepšit/zvednout náladuподня́ть настрое́ние

zlepšit: zlepšit náladuподня́ть настрое́ние