Hlavní obsah

zlepšit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nálada: zlepšit náladuподня́ть настрое́ние

prospěch: zlepšit školní prospěchповы́сить успева́емость

zlepšit se: zlepšit se v angličtiněусоверше́нствоваться в англи́йском

повы́сить: повы́сить ка́чествоzlepšit kvalitu

подня́ть: подня́ть настрое́ниеzlepšit/zvednout náladu