Hlavní obsah

zvednout

Dokonavé sloveso

  1. (dát nahoru) подня́ть(pokličku ap.) отки́нуть, подцепи́тьzvednout telefon/sluchátkoвзять/подня́ть тру́бкуzvednout obočíподня́ть бро́ви
  2. (část těla ap.) подня́тьzvednout oči ke komuподня́ть глаза́ на когоzvednout hlavuподня́ть го́лову
  3. (sebrat ze země) подня́ть, подобра́ть
  4. (postavit) подня́ть, помо́чь встать на но́ги
  5. (způsobit zvýšení něčeho) повы́сить, подня́ть
  6. (zlepšit) подня́ть

Vyskytuje se v

ruka: zvednout rukuподня́ть ру́ку

telefon: Vezmi si/Zvedni telefon!Возьми́/Подними́ тру́бку!

vánice: Zvedla se vánice.Подняла́сь вью́га.

zvednout se: zvednout se od stoluвстать от стола́

židle: zvednout se ze židleвстать со сту́ла

laťka: zvednout laťkuподня́ть пла́нку

rukavice: zvednout hozenou rukaviciподня́ть бро́шенную перча́тку

подня́ть: (po)zvednout zbraň, začít bojovatподня́ть ору́жие

за́навес: zvednout/spustit oponuподня́ть/опусти́ть за́навес

подня́ться: zvednout se ze židleподня́ться со сту́ла

глаз: zvednout oči ke komu/čemuподня́ть глаза́ на кого/что

меч: (po)zdvihnout meč proti komu začít válkuподня́ть меч на кого

спина́: narovnat záda, zvednout hlavu, získat sebevědomíраспрями́ть спи́ну

zvednout: zvednout hlavuподня́ть го́лову