Hlavní obsah

zvednout

Dokonavé sloveso

  1. (dát nahoru) подня́ть(pokličku ap.) отки́нуть, подцепи́тьzvednout telefon/sluchátkoвзять/подня́ть тру́бкуzvednout obočíподня́ть бро́ви
  2. (část těla ap.) подня́тьzvednout oči ke komuподня́ть глаза́ на когоzvednout hlavuподня́ть го́лову
  3. (sebrat ze země) подня́ть, подобра́ть
  4. (postavit) подня́ть, помо́чь встать на́ ноги
  5. (způsobit zvýšení něčeho) повы́сить, подня́ть
  6. (zlepšit) подня́ть

Vyskytuje se v

obočí: zvednout obočíподня́ть бро́ви

ruka: zvednout rukuподня́ть ру́ку

telefon: Vezmi si/Zvedni telefon!Возьми́/Подними́ тру́бку!

vánice: Zvedla se vánice.Подняла́сь вью́га.

zvednout se: zvednout se od stoluвстать от стола́

židle: zvednout se ze židleвстать со сту́ла

laťka: zvednout laťkuподня́ть пла́нку

rukavice: zvednout hozenou rukaviciподня́ть бро́шенную перча́тку

подня́ть: подня́ть ору́жие(po)zvednout zbraň, začít bojovat

за́навес: подня́ть/опусти́ть за́навесzvednout/spustit oponu

подня́ть: подня́ть перча́ткуzvednout rukavici

подня́ть: подня́ть настрое́ниеzlepšit/zvednout náladu

подня́ться: подня́ться со сту́лаzvednout se ze židle

глаз: подня́ть глаза́ на кого/чтоzvednout oči ke komu/čemu

меч: подня́ть меч на кого(po)zdvihnout meč proti komu začít válku

спина́: распрями́ть спи́нуnarovnat záda, zvednout hlavu, získat sebevědomí