Hlavní obsah

zvýšit

Vyskytuje se v

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

ско́рость: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

возвы́сить: zvýšit cenu, zdražitвозвы́сить це́ну

повы́сить: zvýšit produktivitu práceповы́сить производи́тельность труда́

подня́ться: Zvýšila se produktivita práce.Подняла́сь производи́тельность труда́.

приба́вить: zvýšit platприба́вить зарпла́ту

zvýšit: zvýšit životní úroveňподня́ть жи́зненный у́ровень