Hlavní obsah

zvýšení

Vyskytuje se v

cholesterol: zvýšená hladina cholesteroluповы́шенный у́ровень холестери́на

ostraha: věznice se zvýšenou ostrahouтюрьма́ с повы́шенным у́ровнем охра́ны

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

adrenalin: zvýšená hladina adrenalinuповы́шенный у́ровень адренали́на

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

jízdné: zvýšení jízdnéhoповыше́ние пла́ты за прое́зд

teplota: zvýšená teplotaповы́шенная температу́ра

zvýšit: zvýšit životní úroveňподня́ть жи́зненный у́ровень

повы́шенный: zvýšená teplotaповы́шенная температу́ра

ско́рость: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

возвы́сить: zvýšit cenu, zdražitвозвы́сить це́ну

ку́рсы: kurz pro zvýšení kvalifikaceку́рсы по повыше́нию квалифика́ции

повы́сить: zvýšit produktivitu práceповы́сить производи́тельность труда́

повыше́ние: zvýšení cen, zdraženíповыше́ние цен

подня́ться: Zvýšila se produktivita práce.Подняла́сь производи́тельность труда́.

приба́вить: zvýšit platприба́вить зарпла́ту

zvýšení: zvýšení mzdyповыше́ние зарпла́ты