Hlavní obsah

zvýšení

Vyskytuje se v

cholesterol: zvýšená hladina cholesteroluповы́шенный у́ровень холестери́на

ostraha: věznice se zvýšenou ostrahouтюрьма́ с повы́шенным у́ровнем охра́ны

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

adrenalin: zvýšená hladina adrenalinuповы́шенный у́ровень адренали́на

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

jízdné: zvýšení jízdnéhoповыше́ние пла́ты за прое́зд

teplota: zvýšená teplotaповы́шенная температу́ра

zvýšit: zvýšit životní úroveňподня́ть жи́зненный у́ровень

повы́шенный: повы́шенная температу́раzvýšená teplota

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

содержа́ние: повы́шенное содержа́ниеzvýšený obsah

возвы́сить: возвы́сить це́нуzvýšit cenu, zdražit

ку́рсы: ку́рсы по повыше́нию квалифика́цииkurz pro zvýšení kvalifikace

повы́сить: повы́сить производи́тельность труда́zvýšit produktivitu práce

повыше́ние: повыше́ние ценzvýšení cen, zdražení

подня́ться: Подняла́сь производи́тельность труда́.Zvýšila se produktivita práce.

приба́вить: приба́вить зарпла́туzvýšit plat