Hlavní obsah

ку́рсы

Množné číslo-ов

  • kurzку́рсы ру́сского языка́kurz ruského jazykaку́рсы по повыше́нию квалифика́цииkurz pro zvýšení kvalifikace

Vyskytuje se v

курс: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

переподгото́вка: doškolovací kurzyку́рсы переподгото́вки

сби́ться: ztratit směr, odchýlit se od kurzuсби́ться с ку́рса

ба́зовый: úvod do chemieба́зовый курс хи́мии

ку́рсы: kurz ruského jazykaку́рсы ру́сского языка́

рубль: valutový kurs rubluвалю́тный курс рубля́

самооборо́на: kurzy sebeobrany pro ženyку́рсы самооборо́ны для же́нщин

devizový: devizový kurzвалю́тный курс

lístek: kurzovní lístekтабло́ ку́рсов валю́т

měnový: měnový fond/kurzвалю́тный фонд/курс

odvykací: odvykací kúraкурс отвыка́ния

směnný: směnný kursобме́нный курс (валю́ты)

absolvování: certifikát o absolvování kurzuсвиде́тельство об оконча́нии ку́рса

barmanský: barmanský kurzкурс ба́рмена

konverzační: konverzační kurzразгово́рный курс

korespondenční: korespondenční kurzзао́чный курс

kurz: kurz ruštinyкурс ру́сского языка́

kurzovní: kurzovní lístekтабло́ ку́рсов валю́т

odtučňovací: odtučňovací kúraкурс похуде́ния

pokročilý: kurz pro pokročiléкурс для продви́нутых (ученико́в)

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс

přepočet: přepočet podle kurzuпересчёт по ку́рсу

roční: roční kurzгодово́й курс

ročník: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

sebeobrana: kurzy sebeobrany pro ženyку́рсы самооборо́ны для же́нщин

úvod: úvod do chemieба́зовый курс хи́мии

vaření: kurzy vařeníку́рсы/уро́ки кулина́рии

začátečník: přípravný kurz pro začátečníkyвво́дный курс для начина́ющих

zápis: zápis do druhého ročníku na VŠза́пись на второ́й курс

zapsat se: zapsat se do kurzuзаписа́ться на ку́рсы

nultý: nultý ročník na vysoké školeподготови́тельный курс