Hlavní obsah

курс

Vyskytuje se v

курс: студе́нт тре́тьего ку́рсаstudent třetího ročníku

переподгото́вка: ку́рсы переподгото́вкиdoškolovací kurzy

сби́ться: сби́ться с ку́рсаztratit směr, odchýlit se od kurzu

ба́зовый: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie

ку́рсы: ку́рсы ру́сского языка́kurz ruského jazyka

рубль: валю́тный курс рубля́valutový kurs rublu

самооборо́на: ку́рсы самооборо́ны для же́нщинkurzy sebeobrany pro ženy

devizový: валю́тный курсdevizový kurz

lístek: табло́ ку́рсов валю́тkurzovní lístek

měnový: валю́тный фонд/курсměnový fond/kurz

odvykací: курс отвыка́нияodvykací kúra

směnný: обме́нный курс (валю́ты)směnný kurs

absolvování: свиде́тельство об оконча́нии ку́рсаcertifikát o absolvování kurzu

barmanský: курс ба́рменаbarmanský kurz

konverzační: разгово́рный курсkonverzační kurz

korespondenční: зао́чный курсkorespondenční kurz

kurz: курс ру́сского языка́kurz ruštiny

kurzovní: табло́ ку́рсов валю́тkurzovní lístek

odtučňovací: курс похуде́нияodtučňovací kúra

pokročilý: курс для продви́нутых (ученико́в)kurz pro pokročilé

postoupit: перейти́ на второ́й курсpostoupit do druhého ročníku

přepočet: пересчёт по ку́рсуpřepočet podle kurzu

roční: годово́й курсroční kurz

ročník: студе́нт тре́тьего ку́рсаstudent třetího ročníku

sebeobrana: ку́рсы самооборо́ны для же́нщинkurzy sebeobrany pro ženy

úvod: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie

vaření: ку́рсы/уро́ки кулина́рииkurzy vaření

začátečník: вво́дный курс для начина́ющихpřípravný kurz pro začátečníky

zápis: за́пись на второ́й курсzápis do druhého ročníku na VŠ

zapsat se: записа́ться на ку́рсыzapsat se do kurzu

nultý: подготови́тельный курсnultý ročník na vysoké škole