Hlavní obsah

курс

Vyskytuje se v

переподгото́вка: ку́рсы переподгото́вкиdoškolovací kurzy

сби́ться: сби́ться с ку́рсаztratit směr, odchýlit se od kurzu

ба́зовый: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie

ку́рсы: ку́рсы ру́сского (языка́)kurz ruštiny

ку́рсы: ку́рсы по повыше́нию квалифика́цииkurz pro zvýšení kvalifikace

рубль: валю́тный курс рубля́valutový kurs rublu

самооборо́на: ку́рсы самооборо́ны для же́нщинkurzy sebeobrany pro ženy

devizový: devizový kurzвалю́тный курс

lístek: kurzovní lístekтабло́ ку́рсов валю́т

měnový: měnový fond/kurzвалю́тный фонд/курс

odvykací: odvykací kúraкурс отвыка́ния

směnný: směnný kursобме́нный курс (валю́ты)

absolvování: certifikát o absolvování kurzuсвиде́тельство об оконча́нии ку́рса

barmanský: barmanský kurzкурс ба́рмена

konverzační: konverzační kurzразгово́рный курс

korespondenční: korespondenční kurzзао́чный курс

kurz: kurz ruštinyкурс ру́сского языка́

kurz: řidičské kurzyводи́тельские ку́рсы

kurz: rekvalifikační kurzyку́рсы повыше́ния квалифика́ции

kurz: chodit do kurzuпосеща́ть курс

kurz: měnový kurzвалю́тный курс

kurzovní: kurzovní lístekтабло́ ку́рсов валю́т

odtučňovací: odtučňovací kúraкурс похуде́ния

pokročilý: kurz pro pokročiléкурс для продви́нутых (ученико́в)

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс

přepočet: přepočet podle kurzuпересчёт по ку́рсу

roční: roční kurzгодово́й курс

ročník: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

sebeobrana: kurzy sebeobrany pro ženyку́рсы самооборо́ны для же́нщин

úvod: úvod do chemieба́зовый курс хи́мии

vaření: kurzy vařeníку́рсы/уро́ки кулина́рии

začátečník: přípravný kurz pro začátečníkyвво́дный курс для начина́ющих

zápis: zápis do druhého ročníku na VŠза́пись на второ́й курс

zapsat se: zapsat se do kurzuзаписа́ться на ку́рсы

nultý: nultý ročník na vysoké školeподготови́тельный курс

obraz: být v obrazeбыть в ку́рсе