Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) в, во чтоšeptat co do ucha komuшепта́ть что на́ ухо кому
  2. (k nějakému cíli) в что, до чего, на чтоdívat se do očíсмотре́ть в глаза́jet do cizinyе́хать за грани́цуskok do dálky/výškyпрыжо́к в длину́/высоту́skoky do vodyпрыжки́ в во́дуvulg. Do prdele!Пизде́ц!, Ёб твою́ мать!
  3. (až po) до чегоod rána do večeraс утра́ до ве́чера
  4. (vyjadřuje plnou míru) до чегоdo nekonečna opakovatповторя́ть до бесконе́чности
  5. (vyjadřuje účel) в что, на что
  6. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem) в чтоvrýt se do pamětiвре́заться в па́мять

Vyskytuje se v

brynda: dostat se do (pěkné) bryndyпопа́сть в переплёт, сесть в лу́жу

dálka: sport. skok do dálkyпрыжо́к в длину́

den: do dnešního dneдо сего́дняшнего дня

detail: do detailůдета́льно, в дета́лях

dýchání: med. dýchání z úst do ústдыха́ние рот в рот

extrém: z extrému do extrémuиз одно́й кра́йности в другу́ю

gala: hodit se do galaвы́рядиться

chladnička: chladnička do autaавтохолоди́льник

jistý: do jisté míryв не́которой сте́пени

kapka: kapky do nosuка́пли в нос

kozelec: svázat do kozelceсвяза́ть ру́ки вме́сте с нога́ми

krvácení: med. krvácení do mozkuкровоизлия́ние в мозг

lázně: poukaz do lázníпутёвка в куро́рт

mdloba: upadnout do mdlobупа́сть в о́бморок

Mekka: pouť do Mekkyпало́мничество в Ме́кку

město: jet do městaпое́хать в го́род

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

nakládat: nakládat do soliнаса́ливать, соли́ть

náplň: náplň do propisovací tužkyсте́ржень

náplň: náplň do peraбалло́нчик

němota: expr. zpít se do němotyнапи́ться до поте́ри созна́ния

osidlo: padnout do osidelпопа́сть в се́ти

padnout: padnout do mdlobупа́сть в о́бморок

pečivo: prášek do pečivaразрыхли́тель те́ста

písmenko: do posledního písmenkaдо после́дней бу́квы

pohovor: přijímací pohovor (do práce)собесе́дование при приёме на рабо́ту

Polsko: do Polskaв По́льшу

ponořit se: ponořit se do práceзарабо́таться

práce: chodit do práceходи́ть на рабо́ту

pracovat: pracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду

prášek: potrav. prášek do pečivaразрыхли́тель те́ста, пека́рский порошо́к

prázdno: hledět do prázdnaсмотре́ть в пустоту́

prdel: lézt komu do prdeleлиза́ть за́дницу кому, по́лзать на брю́хе перед кем, пресмыка́ться перед кем

prdel: Jdi do prdele!Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!

prdel: Do prdele!Чёрт!, Ёб твою́ мать!, Мать его́ так!

prodej: dát do prodejeвы́пустить в прода́жу

provoz: uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние что

abonmá: abonmá do divadlaабонеме́нт в теа́тр

áčko: chodit do áčkaпосеща́ть класс А

adresář: uložit co do adresářeсохрани́ть что в па́пку

apatie: upadnout do apatieвпасть в апа́тию

archiv: uložit do archivuсдать в архи́в

basa: zavřít do basyпосади́ть в куту́зку

bezvědomí: upadnout do bezvědomíупа́сть в о́бморок, потеря́ть созна́ние, лиши́ться созна́ния

bodnout: bodnout koně do slabinпришпо́рить (коня́), дать шпо́ры (коню́)

box: zajet do boxuвъе́хать в пит-сто́п

brek: Bylo mi do breku.Мне хоте́лось пла́кать.

centrum: Jedu do centra.Я е́ду в центр.

cizí: plést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

cizina: odjet do cizinyвы́ехать за грани́цу

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čeština: překladatel do češtinyперево́дчик на че́шский

dál: (dívat se) do dáli(смотре́ть) вдаль

daleko: do dalekaв даль

dát: dát komu nohu do sádryналожи́ть кому гипс на но́гу

dát se: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

dát se: dát se do řeči s kýmзавести́ разгово́р, заговори́ться с кем

dát se: dát se do pohybuприйти́ в движе́ние

dát se: dát se do jídlaнача́ть есть, заня́ться едо́й

dát se: dát se do pláčeраспла́каться

defenziva: přejít do defenzivyперейти́ к оборо́не

detail: zabíhat do detailůвдава́ться в подро́бности

dívat se: dívat se do zrcadla/z oknaсмотре́ть в зе́ркало/в окно́

dlouho: dlouho do nociдо по́здней но́чи

dnešek: do dneškaдо сих пор

dobrý: do dobrých rukouв хоро́шие ру́ки

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

docházka: stoprocentní docházka do zaměstnáníстопроце́нтная я́вка на рабо́ту

dojet: dojet do cíleприе́хать к це́ли

dojíždět: dojíždět do práce vlakemе́здить на рабо́ту на по́езде

donést: donést věci do vagonuвнести́ ве́щи в ваго́н

doručení: doručení do domuдоста́вка на́ дом

doručit: doručit do vlastních rukouвручи́ть ли́чно

dosadit: dosadit číslo do vzorceподста́вить число́ в фо́рмулу

dostat: dostat věci do kufruсложи́ть ве́щи в чемода́н

dostat se: dostat se do nesnázíпопа́сть в тру́дное положе́ние

dostat se: dostat se do jiného stavuзабере́менеть

drdol: stočit cop do drdoluсверну́ть косу́ в пучо́к

dřep: jít do dřepuприсе́сть на ко́рточки

dřep: z dřepu do vztykuподня́ться с ко́рточек

důchod: jít do důchoduидти́ на пе́нсию

důchod: poslat do důchoduотпра́вить в отста́вку

dvůr: vjet do dvoraвъе́хать во двор

éter: mluvit do éteruговори́ть в эфи́р

exil: odejít do exiluуйти́ в эмигра́цию

expanze: expanze do vesmíruэкспа́нсия в ко́смос

finále: dostat se do fináleвы́йти в фина́л

fronta: postavit se do frontyвстать в о́чередь

funkce: nastoupit do funkceвступи́ть в до́лжность

hloubka: ponořit se do hloubkyнырну́ть на глубину́