Hlavní obsah

dlouho

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda ску́ка

dlouhý: košile s dlouhými rukávyруба́шка с дли́нными рукава́ми

dlouhý: dlouhé samohláskyдли́нные гла́сные

doba: krátká/dlouhá dobaкра́ткий/дли́нный счёт

vlna: dlouhé/krátké (rádiové) vlnyдли́нные/коро́ткие во́лны

co: Čím déle tím lépe.Чем да́льше тем лу́чше.

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

čekat: Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.Он не заста́вил нас до́лго ждать.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

halenka: halenka s dlouhým/krátkým rukávemко́фта с дли́нным/коро́тким рукаво́м

horizont: v dlouhém časovém horizontuв да́льней перспекти́ве

chvíle: krátit si dlouhou chvíliкорота́ть вре́мя

chvíle: dlouhou chvíli.Ему́ ску́чно., Он скуча́ет.

jak: jak dlouho?как до́лго?, ско́лько вре́мени?

kapuce: dlouhý kabát s kapucíдли́нное пальто́ с капюшо́ном

košile: košile s dlouhými/krátkými rukávyруба́шка с дли́нными/коро́ткими рукава́ми

nedlouho: nedlouho potéнемно́го спустя́

rukáv: dlouhé/krátké rukávyдли́нные/коро́ткие рукава́

sloupek: krátký/dlouhý sloupekсто́лбик без наки́да/с наки́дом

tričko: tričko s dlouhým rukávemма́йка с дли́нным рукаво́м

ujít: ujít dlouhou cestuпройти́ нема́лый путь

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

dlouhý: dlouhé vedení.До него́ не сра́зу дохо́дит.

dlouhý: mít dlouhou chvíliскуча́ть от безде́лья

chvíle: z dlouhé chvíleсо ску́ки, от не́чего де́лать

ležet: dlouho mi leží v žaludku.Давно́ он у меня́ в печёнках сиди́т.

nos: udělat dlouhý nos na kohoпоказа́ть нос кому

trať: běh na dlouhou traťбег на дли́нную диста́нцию

vedení: dlouhé vedení.До него́ до́лго дохо́дит.

vystačit: S tím dlouho nevystačíš.На э́том далеко́ не уе́дешь.

во́лос: дли́нные/коро́ткие во́лосыdlouhé/krátké vlasy

дли́нный: дли́нные во́лныdlouhé vlny

жердь: худо́й/дли́нный как жердьhubený/dlouhý jako bidlo

чуло́к: Пе́ппи Дли́нный чуло́кPippi Dlouhá punčocha

до́лгий: до́лгий срокdlouhá doba

ресни́ца: дли́нные ресни́цыdlouhé řasy

моргну́ть: не моргну́в гла́зомbez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšlení

разгова́ривать: Я с ним давно́ не разгова́риваю.Nebavím se s ním už dlouho.

разду́мье: по́сле до́лгого разду́мьяpo dlouhém uvažování

растяну́ться: растяну́ться во весь ростsvalit se, jak dlouhý tak široký