Hlavní obsah

вре́мя

Podstatné jméno, rod střední-мени; -мена́, -мён, -мена́м

  1. čas, chvilka, interval hodiny, minuty ap.Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.с того́ вре́мениod té chvíleв после́днее вре́мяposlední dobou
  2. (vhodná) doba, termín schůze, návštěvy ap.
  3. období, epocha, dobaна все времена́na věčné časyс да́вних времёнod nepaměti, od pradávna, odedávna
  4. čas, doba, období dešťů ap.времена́ го́даroční obdobíвре́мя дняdenní dobaвре́мя рабо́тыotevírací dobaсвобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas
  5. (volný) čas
  6. ling.čas minulý, přítomný, budoucíнастоя́щее вре́мяpřítomný časпроше́дшее вре́мяminulý čas

Vyskytuje se v

вре́мя: во вре́мя чегоv průběhu, během čeho přednášky,zápasu ap.

настоя́щий: настоя́щее вре́мяpřítomný čas slovesný, prézens

пре́жде: пре́жде вре́мениpředčasně

проше́дший: проше́дшее вре́мяminulý čas

с: со вре́менемčasem

вопро́с: вопро́с вре́мениotázka času

вы́лет: вре́мя вы́летаčas odletu

год: времена́ го́даroční období

изме́рить: изме́рить вре́мяstopovat co, stopnout co čas

мча́ться: Вре́мя мчи́тся.Čas letí.

пик: часы́/вре́мя пикdoba špičky dopravní ap.

прода́жа: вре́мя прода́жиprodejní doba

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

худо́й: худы́е времена́špatné časy

да́ром: да́ром теря́ть вре́мяzbůhdarma ztrácet čas

жаль: жаль вре́мениškoda času

за: за после́днее вре́мяv poslední době

заря́д: вре́мя заря́даdoba nabíjení

напра́сно: теря́ть вре́мя напра́сноzbytečně ztrácet čas

нену́жный: нену́жная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu

ползти́: Вре́мя ползёт.Čas se vleče.

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času

промежу́ток: промежу́ток вре́мени(časové) období, časový interval

свой: Всему́ своё вре́мя.Vše má svůj čas.

се́ссия: во вре́мя се́ссииve zkouškovém (období)

су́меречный: су́меречное вре́мяpodvečer, soumrak

тра́та: тра́та вре́мениztráta času

фикси́рованный: фикси́рованное вре́мяpevný termín

ве́яние: ве́яние вре́мениsoučasný trend

исцели́ть: Вре́мя исцели́т ра́ны.Čas všechno zahojí.

поте́ха: Де́лу вре́мя, поте́хе час.Nejdřív práce, potom zábava.

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

бу́дущий: бу́дущее вре́мяbudoucí čas