Hlavní obsah

настоя́щий

Vyskytuje se v

вре́мя: настоя́щее вре́мяpřítomný čas

груздь: груздь настоя́щийryzec pravý

čas: настоя́щее/проше́дшее/бу́дущее вре́мяčas přítomný/minulý/budoucí

chvíle: в настоя́щий моме́нтv dané chvíli

přítomný: настоя́щее вре́мяling. přítomný čas

současnost: в настоя́щее вре́мяv současnosti

současný: в настоя́щее вре́мяv současné době

tento: до сих пор, до настоя́щего вре́мениdo té doby

nefalšovaný: настоя́щая дру́жбаnefalšované přátelství

pasovat se: счита́ться настоя́щим экспе́ртомpasovat se na skutečného odborníka

peklo: настоя́щий адhotové peklo

pravý: настоя́щая любо́вьpravá láska

teď: до настоя́щего вре́мениdo teďka

настоя́щий: настоя́щее вре́мяpřítomný čas slovesný, prézens