Hlavní obsah

настоя́щий

Vyskytuje se v

вре́мя: настоя́щее вре́мяpřítomný čas

груздь: груздь настоя́щийryzec pravý

čas: čas přítomný/minulý/budoucíнастоя́щее/проше́дшее/бу́дущее вре́мя

chvíle: v dané chvíliв настоя́щий моме́нт

přítomný: ling. přítomný časнастоя́щее вре́мя

současnost: v současnostiв настоя́щее вре́мя

současný: v současné doběв настоя́щее вре́мя

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

chlap: Chovej se jako chlap!Будь (настоя́щим) мужчи́ной!

nefalšovaný: nefalšované přátelstvíнастоя́щая дру́жба

pasovat se: pasovat se na skutečného odborníkaсчита́ться настоя́щим экспе́ртом

peklo: hotové pekloнастоя́щий ад

pravý: pravá láskaнастоя́щая любо́вь

teď: do teďkaдо настоя́щего вре́мени