Hlavní obsah

teď, hovor. teďka, ob. teďko

Vyskytuje se v

zase: teď zasevystřídání něčím тепе́рь, в свою́ о́чередь

couvnout: Teď už nelze couvnout.Пути́ наза́д нет.

dělat: Co mám teď dělat?Что мне сейча́с де́лать?

letět: Co teď letí?Что сейча́с мо́дно?

mít: Co mám teď dělat?Что мне тепе́рь де́лать?

nosit se: Co se teď nosí?Что сейча́с мо́дно?

potřebovat: To teď nemůžeme potřebovat.Э́то нам сейча́с не подхо́дит.

při: Nejsem teď při penězích.Я тепе́рь не при деньга́х.

připravit se: Připravit se ke startu, pozor, teď!На старт, внима́ние, марш!

моме́нт: в да́нный моме́нтteď, momentálně, v současnosti

сейча́с: Он сейча́с здесь был.Teď tady byl.

чистота́: Дава́й(те) на чистоту́.A teď upřímně.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.