Hlavní obsah

вре́мя

Podstatné jméno, rod střední-мени; -мена́, -мён, -мена́м

  1. čas, chvilka, interval hodiny, minuty ap.Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.с того́ вре́мениod té chvíleв после́днее вре́мяposlední dobou
  2. (vhodná) doba, termín schůze, návštěvy ap.
  3. období, epocha, dobaна все времена́na věčné časyс да́вних времёнod nepaměti, od pradávna, odedávna
  4. čas, doba, období dešťů ap.времена́ го́даroční obdobíвре́мя дняdenní dobaвре́мя рабо́тыotevírací dobaсвобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas
  5. (volný) čas
  6. ling.čas minulý, přítomný, budoucíнастоя́щее вре́мяpřítomný časпроше́дшее вре́мяminulý čas

Vyskytuje se v

вре́мя: во вре́мя чегоv průběhu, během čeho přednášky,zápasu ap.

настоя́щий: настоя́щее вре́мяpřítomný čas slovesný, prézens

пре́жде: пре́жде вре́мениpředčasně

проше́дший: проше́дшее вре́мяminulý čas

с: со вре́менемčasem

вопро́с: вопро́с вре́мениotázka času

вы́лет: вре́мя вы́летаčas odletu

год: времена́ го́даroční období

изме́рить: изме́рить вре́мяstopovat co, stopnout co čas

мча́ться: Вре́мя мчи́тся.Čas letí.

пик: часы́/вре́мя пикdoba špičky dopravní ap.

прода́жа: вре́мя прода́жиprodejní doba

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

худо́й: худы́е времена́špatné časy

да́ром: да́ром теря́ть вре́мяzbůhdarma ztrácet čas

жаль: жаль вре́мениškoda času

за: за после́днее вре́мяv poslední době

заря́д: вре́мя заря́даdoba nabíjení

напра́сно: теря́ть вре́мя напра́сноzbytečně ztrácet čas

нену́жный: нену́жная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu

ползти́: Вре́мя ползёт.Čas se vleče.

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času

промежу́ток: промежу́ток вре́мени(časové) období, časový interval

свой: Всему́ своё вре́мя.Vše má svůj čas.

се́ссия: во вре́мя се́ссииve zkouškovém (období)

су́меречный: су́меречное вре́мяpodvečer, soumrak

тра́та: тра́та вре́мениztráta času

фикси́рованный: фикси́рованное вре́мяpevný termín

ве́яние: ве́яние вре́мениsoučasný trend

исцели́ть: Вре́мя исцели́т ра́ны.Čas všechno zahojí.

поте́ха: Де́лу вре́мя, поте́хе час.Nejdřív práce, potom zábava.

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

čas: то́чное вре́мяpřesný čas

časový: сигна́л прове́рки вре́мениčasové znamení

čekací: вре́мя ожида́нияčekací lhůta

doba: в ны́нешнее вре́мяv současné době

hodina: сверхуро́чное вре́мяpřesčasové hodiny

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

kus: всё вре́мя, постоя́нно, не престава́яv jednom kuse

letní: ле́тнее вре́мяletní čas

mezi: во вре́мя разгово́раmezi řečí

minulý: проше́дшее вре́мяminulý čas

nastavený: доба́вленное вре́мяsport. nastavený čas

období: вре́мя го́даroční období

oddechový: вре́мя о́тдыха, тайм-а́утsport. oddechový čas

okupace: во вре́мя оккупа́цииza okupace

onen, ona, ono: в те времена́, в ту по́руza oněch časů

otevírací: вре́мя рабо́тыotevírací doba

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

poslední: в после́днее вре́мяposlední dobou

postup: с тече́нием вре́мениpostupem času

posun: ра́зница во вре́мениčasový posun

pracovní: рабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́тыpracovní doba

prázdniny: во вре́мя кани́кулo prázdninách

prodejní: вре́мя прода́жи, часы́ рабо́тыprodejní doba

pružný: ги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́тыpružná pracovní doba

předminulý: давнопроше́дшее вре́мя, плюсквамперфе́ктling. předminulý čas

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

přítomný: настоя́щее вре́мяling. přítomný čas

roční: вре́мя го́даroční období

s, se: идти́ в но́гу со вре́менемjít s dobou být pokrokový

současnost: в настоя́щее вре́мяv současnosti

současný: в настоя́щее вре́мяv současné době

souslednost: после́довательность времёнling. souslednost časová

starý: в дре́вние времена́za starých časů

stroj: маши́на вре́мениstroj času

бу́дущий: бу́дущее вре́мяbudoucí čas

světový: всеми́рное мирово́е вре́мяastron. světový čas

tento: до сих пор, до настоя́щего вре́мениdo té doby

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

volný: свобо́дное вре́мя, досу́гvolný čas

vysílací: эфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чиvysílací čas/doba

za: в на́ше вре́мяza našich časů

zlatý: золото́е вре́мяzlaté časy

zlý: тяжёлые времена́zlé časy

znamení: сигна́л/пове́рка вре́мениčasové znamení

blízký: в ближа́йшее вре́мяv nejbližší době

dávný: в да́вние времена́, давни́м-давно́před dávnými a dávnými časy

dohledný: в ско́ром вре́мени, ско́роv dohledné době

docházkový: систе́ма учёта рабо́чего вре́мениdocházkový systém

dřívější: в пре́жние времена́v dřívějších dobách

flexibilní: ги́бкое рабо́чее вре́мяflexibilní pracovní doba

chvíle: свобо́дное вре́мя, досу́гvolné chvíle

interval: промежу́ток вре́мениčasový interval

jídlo: Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.Při jídle se nemluví.

kopa: У тебя́ мо́ре вре́мени.hovor. Máš kopu času.

krátit: корота́ть вре́мяkrátit si čas

krýt se: совпада́ть по вре́мениčasově se krýt

letět: Вре́мя бы́стро лети́т.Čas rychle letí.

limit: лими́т вре́мениčasový limit

mařit: тра́тить вре́мя на чтоmařit čas čím