Hlavní obsah

вре́мя

Podstatné jméno, rod střední-мени; -мена́, -мён, -мена́м

  1. čas, chvilka, interval hodiny, minuty ap.Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.с того́ вре́мениod té chvíleв после́днее вре́мяposlední dobou
  2. (vhodná) doba, termín schůze, návštěvy ap.
  3. období, epocha, dobaна все времена́na věčné časyс да́вних времёнod nepaměti, od pradávna, odedávna
  4. čas, doba, období dešťů ap.времена́ го́даroční obdobíвре́мя дняdenní dobaвре́мя рабо́тыotevírací dobaсвобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas
  5. (volný) čas
  6. ling.čas minulý, přítomný, budoucíнастоя́щее вре́мяpřítomný časпроше́дшее вре́мяminulý čas

Vyskytuje se v

бу́дущий: бу́дущее вре́мяbudoucí čas

настоя́щий: настоя́щее вре́мяpřítomný čas slovesný, prézens

пре́жде: пре́жде вре́мениpředčasně

проше́дший: проше́дшее вре́мяminulý čas

с: со вре́менемčasem

вопро́с: вопро́с вре́мениotázka času

вы́лет: вре́мя вы́летаčas odletu

год: времена́ го́даroční období

изме́рить: изме́рить вре́мяstopovat co, stopnout co čas

мча́ться: Вре́мя мчи́тся.Čas letí.

пик: часы́/вре́мя пикdoba špičky dopravní ap.

прода́жа: вре́мя прода́жиprodejní doba

рабо́чий: рабо́чее вре́мяpracovní doba

худо́й: худы́е времена́špatné časy

вспять: поверну́ть вре́мя вспятьvrátit čas

да́ром: да́ром теря́ть вре́мяzbůhdarma ztrácet čas

жаль: жаль вре́мениškoda času

за: за после́днее вре́мяv poslední době

заря́д: вре́мя заря́даdoba nabíjení

напра́сно: теря́ть вре́мя напра́сноzbytečně ztrácet čas

настоя́щий: в настоя́щее вре́мяv současné době, nyní

нену́жный: нену́жная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu

отре́зок: отре́зок вре́мениčasový úsek

ползти́: Вре́мя ползёт.Čas se vleče.

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času

промежу́ток: промежу́ток вре́мени(časové) období

свой: Всему́ своё вре́мя.Všechno má svůj čas.

се́ссия: во вре́мя се́ссииve zkouškovém (období)

сове́тский: в сове́тские времена́v dobách SSSR

су́меречный: су́меречное вре́мяpodvečer, soumrak

тра́та: тра́та вре́мениztráta času

у: У меня́ есть вре́мя.Mám čas.

фикси́рованный: фикси́рованное вре́мяpevný termín

ве́яние: ве́яние вре́мениsoučasný trend

исцели́ть: Вре́мя исцели́т ра́ны.Čas všechno zahojí.

поте́ха: Де́лу вре́мя, поте́хе час.Nejdřív práce, potom zábava.

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

čas: přesný časто́чное вре́мя

čas: středoevropský časсреднеевропе́йское вре́мя

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

čas: svého časuв своё вре́мя

čas: po časeне́которое вре́мя спустя́

čas: nejvyšší časса́мое вре́мя

čas: čas odjezdu/odletuвре́мя отправле́ния/вы́лета

čas: čas příjezdu/příletuвре́мя прибы́тия/прилёта

čas: čas přítomný/minulý/budoucíнастоя́щее/проше́дшее/бу́дущее вре́мя

časový: časové znameníсигна́л прове́рки вре́мени

čekací: čekací lhůtaвре́мя ожида́ния

doba: v současné doběв ны́нешнее вре́мя

doba: od té dobyс того́ вре́мени

doba: touto dobouв то вре́мя

doba: poslední dobouв после́днее вре́мя

doba: pracovní dobaрабо́чее вре́мя

hodina: přesčasové hodinyсверхуро́чное вре́мя

hodina: úřední hodinyслуже́бное вре́мя

hodina: otvírací hodinyвре́мя рабо́ты

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

letní: letní časле́тнее вре́мя

mezi: mezi řečíво вре́мя разгово́ра

minulý: minulý časпроше́дшее вре́мя

nastavený: sport. nastavený časдоба́вленное вре́мя

období: roční obdobíвре́мя го́да

oddechový: sport. oddechový časвре́мя о́тдыха, тайм-а́ут

okupace: za okupaceво вре́мя оккупа́ции

onen, ona, ono: za oněch časůв те времена́, в ту по́ру

otevírací: otevírací dobaвре́мя рабо́ты

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

poslední: poslední dobouв после́днее вре́мя

postup: postupem časuс тече́нием вре́мени

posun: časový posunра́зница во вре́мени

pracovní: pracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́ты

prázdniny: o prázdnináchво вре́мя кани́кул

prodejní: prodejní dobaвре́мя прода́жи, часы́ рабо́ты

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

předminulý: ling. předminulý časдавнопроше́дшее вре́мя, плюсквамперфе́кт

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

přítomný: ling. přítomný časнастоя́щее вре́мя

roční: roční obdobíвре́мя го́да

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

současnost: v současnostiв настоя́щее вре́мя

současný: v současné doběв настоя́щее вре́мя

souslednost: ling. souslednost časováпосле́довательность времён

starý: za starých časůв дре́вние времена́

stroj: stroj časuмаши́на вре́мени

světový: astron. světový časвсеми́рное мирово́е вре́мя

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

volný: volný časсвобо́дное вре́мя, досу́г