Hlavní obsah

světový

Přídavné jméno

  1. (týkající se celého světa) мирово́й(politika ap.) междунаро́дныйhist. první světová válkaпе́рвая мирова́я война́geogr. světová stranaстрана́ ми́раsport. světový rekordмирово́й реко́рдastron. světový časвсеми́рное мирово́е вре́мя
  2. (známý v celém světě) мирово́й, всеми́рныйsvětový jazykмирово́й язы́кsvětová slávaвсеми́рная сла́ва

Vyskytuje se v

formát: světového formátuмирово́го масшта́ба

šampionát: evropský/světový šampionátчемпиона́т Евро́пы/ми́ра

kapacita: světová kapacitaмирова́я величина́

ovládnout: ovládnout světový trhзахвати́ть мирово́й ры́нок

pohár: světový pohárку́бок ми́ра

politika: domácí/zahraniční/světová politikaвну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тика

rekord: pokus o světový rekordпопы́тка установле́ния мирово́го реко́рда

zaútočit: sport. zaútočit na světový rekordпосягну́ть на мирово́й реко́рд

вселе́нский: Вселе́нский собо́рsvětový (církevní) koncil

всеми́рный: Всеми́рный банкSvětová banka

свет: сто́роны све́таsvětové strany

всеми́рный: всеми́рный конгре́сс(celo)světový kongres

держа́ва: мирова́я держа́ваsvětová mocnost

ку́бок: ку́бок ми́раmistrovství světa, světový pohár

масшта́б: в мирово́м масшта́беve světovém měřítku

мирово́й: мирова́я война́světová válka

экономи́ческий: мирово́й экономи́ческий кри́зисsvětová hospodářská krize