Hlavní obsah

свет

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. в све́те чего ve světle událostí ap.

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. světвы́пустить в светpustit do světa, vydatпутеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světaуви́деть светexpr. spatřit světlo světaсто́роны све́таsvětové strany
  2. vyšší/vybraná společnost

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. ни за что на све́те hovor.za nic na světě

Vyskytuje se v

произвести́: přivést na svět, poroditпроизвести́ на свет кого (что)

ро́зовый: vidět koho/co růžově/v růžových barváchв ро́зовом све́те ви́деть кого/что

свет: ve světle událostí ap.в све́те чего

страна́: světové stranyстра́ны све́та

часть: světadílчасть све́та

заря́: před svítánímни свет ни заря́

зелёный: zelená na semaforuзелёный свет

ни: před úsvitem, před svítánímни свет, ни заря́

семь: sedm divů světaсемь чуде́с све́та

ско́рость: rychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та

чу́до: sedm divů světaсемь чуде́с све́та

включённый: rozsvícené světloвключённый свет

включи́ть: rozsvítitвключи́ть свет

вы́ключить: zhasnout (světlo)вы́ключить свет

вы́рубить: zhasnout světloвы́рубить свет

горе́ть: V okně je vidět světlo., Okno svítí.В окне́ гори́т свет.

сжить: sprovodit ze světa, utrápit, uštvat kohoсжить со све́та

скита́ться: toulat se po širém světěскита́ться по бе́лу све́ту

kolem: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

onen, ona, ono: poslat na onen světотпра́вить на тот свет

rychlost: rychlost zvuku/světlaско́рость зву́ка/све́та

sklo: odrazová sklaотража́тель све́та, катафо́т

svět: na onom světěна том све́те

světlo: fyz. rychlost světlaско́рость све́та

zanic: zanic na světěни за что́ на све́те

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

červená: jet na červenouе́хать на кра́сный (свет)

intenzivní: intenzivní světloре́зкий свет

měsíční: měsíční svitлу́нный свет

prudký: prudké světloинтенси́вный свет

představit: představit co v příznivém světleпредста́вить что в вы́годном све́те

rozsvítit: rozsvítit světloвключи́ть свет

slabý: slabé světloсла́бый свет

svit: sluneční/měsíční svitсо́лнечный/лу́нный свет

tlumený: tlumené světloмя́гкий свет

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

zelená: zelená na semaforuзелёный свет на светофо́ре

zhasnout: zhasnout světlo/televiziвы́ключить свет/телеви́зор

ztlumit: ztlumit světloпритуши́ть свет

přijít: přijít na světяви́ться на свет, роди́ться

růžový: vidět všechno v růžových barváchви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́те

spatřit: spatřit světlo světa narodit seуви́деть свет, яви́ться на свет

trvat: Nic netrvá věčně.Всё (на све́те) име́ет свой коне́ц., Ничто́ не ве́чно.

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

vidět: vidět všechno černěви́деть всё в чёрном све́те

vrhat: vrhat světloпролива́ть свет

появи́ться: přijít na svět, narodit seпояви́ться на свет