Hlavní obsah

ukazovat

Nedokonavé sloveso

  1. (umožňovat prohlédnout) пока́зывать, представля́ть(díla) выставля́тьNikomu to neukazuj.Никому́ э́то не пока́зывай.ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́теnázorně ukazovatдемонстри́ровать
  2. (naznačovat rukou ap.) пока́зывать, ука́зывать, назнача́ть
  3. (označovat směr) пока́зывать, ука́зывать
  4. (údaje ap.) пока́зывать, ука́зыватьHodiny ukazují půlnoc.Часы́ пока́зывают по́лночь.

Vyskytuje se v

ukazovat: Nikomu to neukazuj.Никому́ э́то не пока́зывай.