Hlavní obsah

ukázat

Dokonavé sloveso

  1. (umožnit prohlédnout) показа́ть(díla) вы́ставить(jízdenku ap.) предъяви́ть
  2. (naznačit rukou ap.) показа́ть, указа́ть, назна́чить
  3. (označit směr) показа́ть, указа́тьukázat cestuпоказа́ть доро́гу
  4. (dát najevo) показа́ть, вы́явить, прояви́тьukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства
  5. (údaje ap.) показа́ть, указа́ть

Vyskytuje se v

veřejnost: ukázat se na veřejnostiпоказа́ться на лю́дях

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

legitimace: ukázat legitimaciпоказа́ть удостовере́ние

povolení: Ukažte mi povolení.Покажи́те мне разреше́ние.

vrátnice: ukázat na vrátnici propustkuпредъяви́ть про́пуск в проходно́й

loket: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

slabý: ukázat (své) slabé místoдать слабину́

tvář: ukázat svou pravou tvářпоказа́ть своё и́стинное лицо́

ukázat se: To se ještě ukáže!Мы ещё посмо́трим!

zač: Já vám ukážu, zač je toho loket!Я вам покажу́, где ра́ки зиму́ют!

вре́мя: Čas ukáže., Časem se uvidí.Вре́мя пока́жет.

ко́готь: ukázat drápkyпоказа́ть ко́гти

зада́ть: Já ti dám!, Já ti ukážu!Я тебе́ зада́м!

почу́вствовать: dát pocítit/znát, ukázatдать почу́вствовать

зимова́ть: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

ка́рта: přen. ukázat karty, vyjít s barvou venраскры́ть свои́ ка́рты

пожи́ть: (Časem) uvidíme., Čas ukáže.Поживём - уви́дим.

рак: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

слабина́: ukázat (své) slabé místoдать слабину́

ukázat: ukázat cestuпоказа́ть доро́гу