Hlavní obsah

ка́рта

Vyskytuje se v

немо́й: slepá mapaнема́я ка́рта

блокиро́вка: zablokování kreditní kartyблокиро́вка креди́тной ка́рты

загада́ть: vyložit karty, věštit z karetзагада́ть на ка́ртах

диско́нтный: slevová kartaдиско́нтная ка́рта

плати́ть: platit kartouплати́ть ка́ртой/по ка́рте

чита́ть: číst z map, orientovat se v mapáchчита́ть географи́ческие ка́рты

čip: platební karta s čipemплатёжная ка́рта с чи́пом

čipový: čipová kartaка́рта с чи́пом, чипо́вая ка́рта

děrný: děrný štítekперфорацио́нная ка́рта, перфока́рта

grafický: výp. grafická kartaграфи́ческая ка́рта, видеока́рта, графи́ческий ада́птер

karta: platební kartaба́нковская ка́рточка, платёжная ка́рта

lístek: nápojový lístekка́рта напи́тков

mapa: letecká mapaаэронавигацио́нная ка́рта

nápojový: nápojový lístekка́рта напи́тков

paměťový: paměťová kartaка́рта па́мяти

plastický: plastická mapaрелье́фная ка́рта

rozlišení: geogr. mapa s vysokým rozlišenímкрупномасшта́бная ка́рта

sázka: dávat/dát co v sázkuста́вить/поста́вить на ка́рту что

síťový: výp. síťová kartaсетева́я ка́рта

svět: mapa světaка́рта ми́ра

topografický: topografická mapaтопографи́ческая ка́рта

vykládat: vykládat kartyгада́ть на ка́ртах

zařízení: čtecí zařízení (pro karty)счи́тывающее устро́йство (для карт)

zvukový: výp. zvuková kartaзвукова́я ка́рта

akceptovat: akceptovat platební kartuприня́ть/принима́ть креди́тную ка́рту

aktivovat: aktivovat SIM kartuактиви́ровать сим-ка́рту

balíček: balíček karetколо́да карт

blokace: blokace (platební) kartyблокиро́вка ка́рты

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

čtečka: čtečka paměťových karetкартри́дер, счи́тыватель карт па́мяти

debetní: debetní (platební) kartaдебето́вая ка́рта

dobíjecí: dobíjecí kupónка́рта опла́ты

evidenční: evidenční kartaучётная ка́рта

hádat: hádat z karet/rukyгада́ть на ка́ртах/по руке́

hrací: hrací kartyигра́льные ка́рты

hrát: hrát šachy/kartyигра́ть в ша́хматы/ка́рты

interaktivní: výp. interaktivní mapaинтеракти́вная ка́рта

katastrální: katastrální mapaкада́стровая ка́рта

kreditní: kreditní kartaкреди́тная ка́рта

magnetický: magnetická kartaмагни́тная ка́рта

mastit: mastit kartyре́заться в ка́рты

měřítko: mapa v měřítku 1:5 000 000ка́рта в масшта́бе 1:5 000 000

motokára: závody motokárго́нки на ка́ртах, ка́ртинг

plán: plán městaка́рта го́рода

povětrnostní: povětrnostní mapaка́рта пого́ды

tahat: tahat si kartuтяну́ть ка́рту

vytáhnout: vytáhnout (si) kartu/losвы́тянуть ка́рту/лотере́йный биле́т

zablokovat: zablokovat kartu v případě její ztrátyзаблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́ри

zaplatit: zaplatit hotově/kartouоплати́ть нали́чными/ка́ртой

čára: udělat komu čáru přes rozpočetсорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты кому

riskovat: riskovat všechnoста́вить всё на ка́рту

stůl: vyložit karty na stůlоткры́ть свои́ ка́рты

škrt: udělat komu škrt přes rozpočet překazit plányспу́тать ка́рты кому, расстро́ить чьи пла́ны

ven: (vy)jít s pravdou venраскры́ть ка́рты

vsadit: vsadit vše na jednu kartuпоста́вить всё на одну́ ка́рту

vyjít: vyjít s pravdou venраскры́ть ка́рты, пойти́ в откры́тую

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

ка́рта: karty hraка́рты