Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přirozený systém) мир, светna celém světěво всём ми́реsport. mistrovství světaчемпиона́т ми́ра
  2. (planeta Země) мир, свет, земля́cesta kolem světaкругосве́тное путеше́ствиеmapa světaка́рта ми́раna onom světěна том све́те
  3. (cizí kraje) мир
  4. (veřejnost, okolí) мир, свет, о́бщество

Vyskytuje se v

div: sedm divů světaсемь чуде́с ми́ра

kolem: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

onen, ona, ono: poslat na onen světотпра́вить на тот свет

potopa: potopa světaвсеми́рный пото́п

zanic: zanic na světěни за что́ на све́те

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

bojovat: bojovat o titul mistra světaборо́ться за зва́ние чемпио́на ми́ра

box: mistr světa v boxuчемпио́н ми́ра по бо́ксу

celý: celý světвесь мир

fotbal: mistrovství světa ve fotbaleчемпиона́т ми́ра по футбо́лу

halový: halové mistrovství světaчемпиона́т ми́ра в закры́тых помеще́ниях

hokej: mistrovství světa v hokejiчемпиона́т ми́ра по хокке́ю

kvalifikace: kvalifikace na mistrovství Evropy/světaотбо́рочный ци́кл чемпиона́та Евро́пы/ми́ра

mistr: mistr světaчемпио́н ми́ра

mistryně: mistryně světaчемпио́нка ми́ра

ovládnout: ovládnout světзавладе́ть ми́ром

podmanit (si): podmanit si celý světпоработи́ть весь мир

v, ve: mistrovství světa v hokejiчемпиона́т ми́ра по хокке́ю

vnímání: vnímání světaмиропонима́ние

znalý: člověk světa znalýчелове́к быва́лый

díra: udělat díru do světaудиви́ть мир

přijít: přijít na světяви́ться на свет, роди́ться

přivádět: přivádět na svět dětiроди́ть, рожа́ть, рожда́ть

spatřit: spatřit světlo světa narodit seуви́деть свет, яви́ться на свет

zadarmo, zdarma: Na světě není nic zadarmo.Да́ром в ми́ре ничего́ не даётся.

zbořit se: Svět se nezboří.Ничего́ не случи́тся.

всеми́рный: всеми́рный пото́пpotopa světa

за́мок: возду́шные за́мкиvysněný svět, vzdušné zámky

путеше́ствие: кругосве́тное путеше́ствиеcesta kolem světa

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

свет: уви́деть светexpr. spatřit světlo světa

семь: семь чуде́с све́таsedm divů světa

чемпио́н: чемпио́н ми́раmistr světa

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

кругосве́тный: кругосве́тное пла́ваниеplavba kolem světa

ку́бок: ку́бок ми́раmistrovství světa, světový pohár

свет: вы́пустить в светpustit do světa, vydat

свет: путеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světa

трёхкра́тный: трёхкра́тный чемпио́н ми́раtrojnásobný mistr světa

вы́думать: По́роха не вы́думает.Díru do světa neudělá.

звезда́: звёзд с не́ба не хвата́ет ктоdíru do světa neudělá kdo

кала́ч: калачо́м не зама́нишь кого кудаza nic na světě nenalákáš koho kam.

сжить: сжить со све́таsprovodit ze světa, utrápit, uštvat koho

скита́ться: скита́ться по бе́лу све́туtoulat se po širém světě

скорлупа́: уйти́ в свою́ скорлупу́stáhnout se do své ulity, zavřít se do svého světa

те́сный: Мир те́сен.Svět je malý. o neočekávaném setkání ap.