Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Příslovce

  1. (okolo, dokola) вокру́г, круго́мrozhlédnout se kolemогляде́ться круго́м/по сторона́мkolem dokola všude kolemвезде́, (по)всю́ду
  2. (mimo) ми́мо, о́колоprojít kolemпройти́ ми́мо

Vyskytuje se v

horský: го́рный велосипе́дsport. horské kolo

kolem: везде́, (по)всю́дуkolem dokola všude kolem

kolo: проколо́ть ши́нуpíchnout kolo

ozubený: зубча́тое колесо́ozubené kolo

řetěz: цепь велосипе́даřetěz jízdního kola

hustilka: велосипе́дный насо́сhustilka na kolo

jezdit: ката́ться на велосипе́де/лы́жахjezdit na kole/lyžích

jízdní: велосипе́дjízdní kolo

náhon: при́вод на четы́ре колеса́náhon na čtyři kola

nosič: бага́жник для велосипе́довnosič na kola

oběh: обраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнцаoběh Země kolem Slunce

otáčet se: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

padnout: бро́ситься на ше́ю комуpadnout komu kolem krku

paprsek: спи́цыtech. paprsky kola

pedál: педа́ль велосипе́даpedál jízdního kola

pohon: приво́д на пере́дние/за́дние колёсаmotor. pohon na přední/zadní kola

procházet: проходи́ть ми́мо фонта́наprocházet kolem kašny

projet se: поката́ться на велосипе́деprojet se na kole

předběhnout: опереди́ть на кру́гpředběhnout o celé kolo

přijet: прие́хать на велосипе́деpřijet na kole

sbíhavost: схожде́ние колёсmotor. sbíhavost kol

sedačka: де́тское велокре́слоdětská sedačka na kolo

skočit: бро́ситься на ше́юskočit komu kolem krku

hlava: У меня́ голова́ идёт кру́гом.Jde mi z toho hlava kolem.

něco: Ему́ что-то о́коло тридцати́.Je mu něco kolem třiceti.

obtočit: обвести́ кого вокру́г па́льцаobtočit si koho kolem prstu

omotat: обвести́ кого вокру́г па́льцаomotat si koho kolem prstu

otočit: вить верёвки из кого, прибра́ть к рука́м когоotočit si koho kolem prstu

pátý: быть пя́тым колесо́м в теле́геbýt páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebný

pořád: крути́ться как бе́лка в коле́сеbýt pořád v jednom kole

ката́ться: ката́ться на велосипе́деjezdit na kole

колесо́: махово́е колесо́setrvačníkové kolo

коло́нка: велосипе́дная рулева́я коло́нкаhlavové složení jízdního kola

круг: спаса́тельный кругzáchranné kolo

легкоспла́вный: легкоспла́вный дискhliníkový disk (na kolo)

мах: мах колеса́otáčka kola

насо́с: велосипе́дный насо́сhustilka, pumpička na kolo

о́коло: вокру́г да о́колоkolem dokola mluvit ap.

приво́д: автомоби́ль с приво́дом на четы́ре колеса́auto s pohonem na všechna čtyři kola

путеше́ствие: кругосве́тное путеше́ствиеcesta kolem světa

хлеста́ть: Вода́ хлеста́ла круго́м.Voda cákala kolem.

бага́жник: бага́жник для велосипе́довnosič na kola na auto

велосипе́д: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

враща́ться: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

го́ночный: го́ночный велосипе́дzávodní kolo

е́хать: е́хать на велосипе́деjet na kole

за́дний: за́днее колесо́zadní kolo

круго́м: огляде́ться круго́мrozhlédnout se kolem

кругосве́тный: кругосве́тное пла́ваниеplavba kolem světa

крути́ться: крути́ться как бе́лка в колесе́být pořád v jednom kole

поверну́ться: поверну́ться круго́мotočit se kolem dokola

свет: путеше́ствие вокру́г све́таcesta kolem světa

бе́лка: верте́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, lítat jako hadr na holi

солове́й: соловьём петьmazat med kolem úst