Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Příslovce

  1. (okolo, dokola) вокру́г, круго́мrozhlédnout se kolemогляде́ться круго́м/по сторона́мkolem dokola všude kolemвезде́, (по)всю́ду
  2. (mimo) ми́мо, о́колоprojít kolemпройти́ ми́мо

Vyskytuje se v

horský: sport. horské koloго́рный велосипе́д

kolo: píchnout koloпроколо́ть ши́ну

kolo: mlýnské koloме́льничное колесо́

kolo: silniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

litý: litá kola diskyлиты́е ди́ски

ozubený: ozubené koloзубча́тое колесо́

řetěz: řetěz jízdního kolaцепь велосипе́да

svět: cesta kolem světaкругосве́тное путеше́ствие

hnací: hnací koloведу́щее колесо́

hustilka: hustilka na koloвелосипе́дный насо́с

jezdit: jezdit na kole/lyžíchката́ться на велосипе́де/лы́жах

jízdní: jízdní koloвелосипе́д

kolo: Kolo se točí.Колесо́ ве́ртится.

kolo: jet na koleе́хать на велосипе́де

kolo: dámské/pánské/dětské koloже́нский/мужско́й/де́тский велосипе́д

náhon: náhon na čtyři kolaпри́вод на четы́ре колеса́

nosič: nosič na kolaбага́жник для велосипе́дов

oběh: oběh Země kolem Slunceобраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнца

otáčet se: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

padnout: padnout komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю кому

paprsek: tech. paprsky kolaспи́цы

pedál: pedál jízdního kolaпеда́ль велосипе́да

pohon: motor. pohon na přední/zadní kolaприво́д на пере́дние/за́дние колёса

projet se: projet se na koleпоката́ться на велосипе́де

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

přijet: přijet na koleприе́хать на велосипе́де

sbíhavost: motor. sbíhavost kolсхожде́ние колёс

sedačka: dětská sedačka na koloде́тское велокре́сло

skočit: skočit komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю

stacionární: sport. stacionární koloвелотренажёр

hlava: Jde mi z toho hlava kolem.У меня́ голова́ идёт кру́гом.

kolo: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

kolo: smát se na celé koloсмея́ться вовсю́

něco: Je mu něco kolem třiceti.Ему́ что-то о́коло тридцати́.

obtočit: obtočit si koho kolem prstuобвести́ кого вокру́г па́льца

omotat: omotat si koho kolem prstuобвести́ кого вокру́г па́льца

otočit: otočit si koho kolem prstuвить верёвки из кого, прибра́ть к рука́м кого

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге

pořád: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

ката́ться: ката́ться на велосипе́деjezdit na kole

колесо́: махово́е колесо́setrvačníkové kolo

колесо́: зубча́тое колесо́ozubené kolo

коло́нка: велосипе́дная рулева́я коло́нкаhlavové složení jízdního kola

круг: спаса́тельный кругzáchranné kolo

легкоспла́вный: легкоспла́вный дискhliníkový disk (na kolo)

мах: мах колеса́otáčka kola

насо́с: велосипе́дный насо́сhustilka, pumpička na kolo

о́коло: вокру́г да о́колоkolem dokola mluvit ap.