Hlavní obsah

horský

Přídavné jméno

  • го́рныйhorská chata(го́рная) турба́за, го́рный прию́тhorská dráhaамерика́нские го́ркиhorská záchranná službaгорноспаса́тельная слу́жбаhorský hřebenго́рный хребе́тsport. horské koloго́рный велосипе́д

Vyskytuje se v

hřbet: го́рный хребе́тhorský hřbet

kolo: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

pásmo: го́рная цепьhorské pásmo

slunce: ква́рцевая ла́мпаtech. horské slunce

služba: Горноспаса́тельная слу́жбаHorská služba

stezka: го́рная тропа́horská stezka

túra: го́рный/тури́стский похо́дhorská/pěší túra

vůdce: гид-проводни́к, го́рный гидhorský vůdce

высо́тный: высо́тная боле́зньakutní horská nemoc

велосипе́д: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

жи́тель: жи́тели горhorské obyvatelstvo

о́зеро: го́рное о́зероhorské jezero

путь: го́рные пути́horské trasy

horský: го́рный хребе́тhorský hřeben