Hlavní obsah

hora

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (velký kopec) гора́chlap jako horaверзи́лаbibl. Olivetská horaМа́сличная гора́
  2. hory (hornatá krajina, pohoří) го́рыjet na horyе́хать в го́ры
  3. expr.(velké množství) гора́, ма́сса, ку́ча

Vyskytuje se v

hora: horyhornatá krajina, pohoří го́ры

chlap: chlap jako horaдети́на

na: jet na horyе́хать в го́ры

úpatí: na úpatí horyу подно́жия горы́

vyrazit: vyrazit na cestu/do horотпра́виться в путь/го́ры

vystoupit: vystoupit na vrchol horyподня́ться на верши́ну горы́

zasněžený: zasněžené vrcholky horзасне́женные верши́ны гор

důl: slibovat hory dolyсули́ть золоты́е го́ры

přenášet: Víra hory přenáší.Ве́ра го́ры дви́гает.

sedmero: za sedmero horami a sedmero řekamiза семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́ми

тридевя́тый: Za sedmero horami, za sedmero řekami...В тридевя́том ца́рстве, в тридеся́том госуда́рстве...

бу́йвол: Je to chlap jako hora.Ну и бу́йвол э́тот мужи́к!

наобеща́ть: naslibovat hory dolyнаобеща́ть золоты́е го́ры

свороти́ть: hory přenášetго́ры свороти́ть