Hlavní obsah

horský

Přídavné jméno

  • го́рныйhorská chata(го́рная) турба́за, го́рный прию́тhorská dráhaамерика́нские го́ркиhorská záchranná službaгорноспаса́тельная слу́жбаhorský hřebenго́рный хребе́тsport. horské koloго́рный велосипе́д

Vyskytuje se v

hřbet: horský hřbetго́рный хребе́т

kolo: silniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д

pásmo: horské pásmoго́рная цепь

slunce: tech. horské slunceква́рцевая ла́мпа

služba: Horská službaГорноспаса́тельная слу́жба

stezka: horská stezkaго́рная тропа́

túra: horská/pěší túraго́рный/тури́стский похо́д

vůdce: horský vůdceгид-проводни́к, го́рный гид

высо́тный: высо́тная боле́зньakutní horská nemoc

велосипе́д: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

жи́тель: жи́тели горhorské obyvatelstvo

о́зеро: го́рное о́зероhorské jezero

путь: го́рные пути́horské trasy