Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaný úkon) услу́гаslužby zákazníkůmуслу́ги клие́нтам
  2. služby (veřejné organizované práce) услу́ги, обслу́живаниеkomunální službyкоммуна́льные услу́ги
  3. (u sedláka ap.) слу́жба
  4. (vojenská základní ap.) (вое́нная) слу́жбаaktivní/náhradní vojenská službaдействи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаslužba v armáděслу́жба в а́рмии
  5. (vojáka, policisty ap.) слу́жба, дежу́рствоbýt ve služběнести́ слу́жбуpostavit koho mimo službuуво́лить кого со слу́жбы
  6. (lékařská, informační ap.) слу́жба, се́рвис, услу́гиlékařská pohotovostní službaнеотло́жная медици́нская по́мощьHorská službaГорноспаса́тельная слу́жбаzpravodajská službaразве́дывательная слу́жбаporadenské službyконсультацио́нные услу́гиzásilková službaслу́жба доста́вки (на́ дом)bezpečnostní službaслу́жба безопа́сности
  7. (pomoc) одолже́ние, услу́га, любе́зность

Vyskytuje se v

bezpečnostní: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

civilní: альтернати́вная слу́жбаcivilní vojenská služba

havarijní: авари́йная (доро́жная) слу́жбаhavarijní (silniční) služba

k, ke, ku: к ва́шим услу́гамk (Vašim) službám

komplexní: ко́мплексные услу́гиkomplexní služby

komunální: бытово́е обслу́живание, коммуна́льные услу́гиkomunální služby

náhradní: альтернати́вная слу́жбаnáhradní vojenská služba

pořádkový: слу́жба поря́дкаpořádková služba

absolvovat: пройти́ вое́нную слу́жбуabsolvovat vojenskou službu

balíček: паке́т услу́гbalíček služeb

bezplatný: беспла́тная услу́гаbezplatná služba

dodávkový: слу́жба поста́вкиdodávková služba

donáškový: слу́жба доста́вкиdonášková služba

flákat: манки́ровать слу́жбой/обя́занностямиflákat službu/povinnosti

horský: горноспаса́тельная слу́жбаhorská záchranná služba

hotelový: услу́ги гости́ницыhotelové služby

kurýrní: курье́рская слу́жба, слу́жба доста́вкиkurýrní služba

odtahový: услу́ги автоэвакуа́тораodtahová služba

pečovatelský: социа́льная/патрона́жная слу́жбаpečovatelská služba

poskytovat: предоставля́ть услу́гиposkytovat služby

postavit: отстра́нить от слу́жбыpostavit koho mimo službu

povětrnostní: метеослу́жбаpovětrnostní služba

prokázat: сослужи́ть слу́жбу комуprokázat službu komu

rozpis: соста́вить гра́фик дежу́рстваudělat rozpis služeb

úplata: пла́тные услу́гиslužby za úplatu

užít: воспо́льзоваться услу́гами кого/чегоužít služeb koho/čeho

vojenský: вое́нная/во́инская слу́жбаvojenská služba

výzvědný: разве́дкаvýzvědná služba

zásilkový: слу́жба доста́вки на́ домzásilková služba

zprostit: уво́лить с вое́нной слу́жбыzprostit vojenské služby

medvědí: медве́жья услу́гаmedvědí služba

автоэвакуа́тор: услу́ги автоэвакуа́тораodtahová služba

безопа́сность: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

бытово́й: бытово́е обслу́живаниеkomunální služby

коммуна́льный: коммуна́льные услу́гиveřejné služby, občanská vybavenost

компле́кт: компле́кт услу́гbalíček služeb

неотло́жный: неотло́жная медици́нская по́мощьpohotovostní lékařská služba

несе́ние: несе́ние слу́жбыvýkon služby

обслу́живание: бытово́е обслу́живаниеkomunální služby, služby pro obyvatelstvo

обяза́тельный: обяза́тельная во́инская пови́нностьzákladní vojenská služba

по́мощь: ско́рая по́мощьzáchranná služba, pohotovost

пост: на посту́ve službě

призы́в: призы́в (на вое́нную слу́жбу)povolání (k vojenské službě), mobilizace

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

паке́т: паке́т услу́гbalíček služeb

пла́тный: пла́тные услу́гиplacené služby

služba: действи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаaktivní/náhradní vojenská služba