Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (podpora) по́мощь кого/чего кому/чему, подде́ржка кого/чего, соде́йствие кого/чегоhmotná/morální pomocматериа́льная/мора́льная по́мощьprosba o pomocпро́сьба о по́мощиvolat o pomocкрича́ть о по́мощиs pomocí koho/čehoс по́мощью, при по́мощи кого/чегоmed. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощьprávní pomocюриди́ческая по́мощь, правово́е соде́йствие
  2. (finanční příspěvek) де́нежная по́мощь, посо́бие, субси́дия

Vyskytuje se v

humanitární: humanitární pomocгуманита́рная по́мощь

nabídnout: nabídnout pomocпредложи́ть по́мощь, подста́вить плечо́

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

konvoj: konvoj s humanitární pomocíконво́й с гуманита́рной по́мощью

křik: křik o pomocкрик о по́мощи

materiální: poskytnout materiální pomocоказа́ть материа́льную по́мощь

moct: Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?

nechat: nechat koho bez pomociоста́вить кого без по́мощи

nějak: Můžu (vám) nějak pomoci?Чем могу́ помо́чь?

neposkytnout: neposkytnout první pomocне оказа́ть пе́рвую по́мощь

plout: plout pomocí veselплыть на вёслах

počítat: počítat s pomocíрассчи́тывать на по́мощь

poděkovat: poděkovat se za pomocотказа́ться от по́мощи

pomoct: pomoci vylézt komuподсади́ть кого

pomoct: pomoci vstát komuподня́ть кого

poskytnutí: poskytnutí první pomociоказа́ние пе́рвой по́мощи

poskytovat: poskytovat pomocока́зывать по́мощь

potravinový: potravinová pomocпродово́льственная по́мощь

potřebovat: Potřebuji vaši pomoc.Мне нужна́ ва́ша по́мощь.

přijít: Pomoc přišla včas.По́мощь прибы́ла во́время.

přivolat: přivolat pomocпризва́ть на по́мощь

sousedský: sousedská pomocсосе́дская по́мощь

spoléhat (se): Spoléhám na vaši pomoc.Я наде́юсь на ва́шу по́мощь.

volání: volání o pomocзов (о) по́мощи, призы́в на по́мощь

volat: volat o pomocзвать на по́мощь

zavolat: zavolat o pomocвы́звать на по́мощь

žádat: žádat o pomocпроси́ть о по́мощи

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

плечо́: подста́вить плечо́nabídnout pomoc

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

в: в по́мощьna pomoc

вы́ручить: вы́ручить из беды́ когоpomoci z neštěstí komu

звать: звать на по́мощьvolat o pomoc

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc

отказа́ть: отказа́ть в по́мощиodmítnout pomoc

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)