Hlavní obsah

pomoct, pomoci

Dokonavé sloveso

  1. (poskytnout pomoc) помо́чь(k úspěchu ap.) (по)соде́йствовать, спосо́бствовать кому/чемуDovolíte, abych vám pomohl?Разреши́те вам помо́чь?
  2. (někomu do schodů ap.) помо́чьpomoci vylézt komuподсади́ть когоpomoci vstát komuподня́ть кого
  3. (přinést úlevu) помо́чь кому/чему, приноси́ть по́льзу(o lécích ap.) излечи́ть кого/чтоLéčba pomohla.Лече́ние помогло́.

Vyskytuje se v

pomoct si: Помоги́ себе́ сам!Pomoz si sám!

vůz: маши́на ско́рой по́мощиvůz rychlé lékařské pomoci

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

nechat: оста́вить кого без по́мощиnechat koho bez pomoci

poskytnutí: оказа́ние пе́рвой по́мощиposkytnutí první pomoci

sedlo: помо́чь кому заня́ть про́чное положе́ниеpřen. pomoct komu do sedla k moci

вы́ручить: вы́ручить из беды́ когоpomoci z neštěstí komu

pomoct: Разреши́те вам помо́чь?Dovolíte, abych vám pomohl?