Hlavní obsah

vůz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (auto) (авто)маши́наslužební vůzслуже́бная маши́наpopelářský vůzмусорово́зstěhovací vůzме́бельный фурго́нhasičský vůzпожа́рная маши́наvůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощиchladicí/mrazicí vůzавторефрижера́торdodávkový vůzпика́пobrněný vůzбронемаши́на, броневи́к
  2. (vagon) ваго́нnákladní/osobní vůzтова́рный/пассажи́рский ваго́нvůz první/druhé třídyмя́гкий/жёсткий ваго́нřadit vozyсортирова́ть ваго́ныjídelní vůzваго́н-рестора́нspací vůzспа́льный ваго́н
  3. (povoz) воз, теле́га, пово́зкаpohřební vůzпохоро́нные дро́ги, погреба́льная пово́зка

Vyskytuje se v

cisternový: автоцисте́рнаcisternový vůz

chladírenský: рефрижера́торchladírenský vůz

jídelní: ваго́н-рестора́нjídelní vůz

lůžkový: спа́льный ваго́нlůžkový vůz

místenkový: плацка́ртный ваго́нmístenkový vůz

první: мя́гкий ваго́нvůz první třídy

přenosový: ПТС, передвижна́я телевизио́нная ста́нцияpřenosový vůz

restaurační: ваго́н-рестора́нrestaurační vůz

spací: спа́льный ваго́нspací vůz

stěhovací: фурго́н, мебелово́зstěhovací vůz

u: пя́тое колесо́ в теле́геpáté kolo u vozu

hever: подня́ть маши́ну домкра́томnadzdvihnout vůz heverem

kropicí: поли́вочная маши́наkropicí vůz

lehátkový: спа́льный ваго́нžel. lehátkový vůz

obrněný: броневи́кobrněný vůz

pancířový: брониро́ванный автомоби́льpancéřový vůz

posypový: разбра́сыватель со́ли и пе́скаposypový vůz

předváděcí: шоу-ка́рpředváděcí vůz

servisní: автомоби́ль техпо́мощиservisní vůz

užitkový: комме́рческий автомоби́льužitkový vůz

zadek: зад автомоби́ляzadek vozu

železniční: железнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́нželezniční přejezd/doprava/most/trať/vůz

kolo: пя́тое колесо́ в теле́геpáté kolo u vozu

koza: Ты ему́ про Фо́му, он тебе́ про Ерёму.Já o voze a ty o koze.

o: Я тебе́ про Фо́му, а ты мне про Ерёму.Já o koze, ty o voze.

pátý: быть пя́тым колесо́м в теле́геbýt páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebný

бронево́й: бронево́й автомоби́льpancéřový vůz

ваго́н: мото́рный ваго́нmotorový vůz

рестора́н: ваго́н-рестора́нjídelní vůz

бузина́: в огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дькаjeden o koze, druhý o voze

колесо́: пя́тое колесо́ в теле́геbýt jako páté kolo u vozu

vůz: мусорово́зpopelářský vůz