Hlavní obsah

první

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) пе́рвыйprvní poschodíвторо́й эта́жhrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пкуv první řadě předevšímв пе́рвую о́чередьfyziol. první signální soustavaпе́рвая сигна́льная систе́ма
  2. (přední, nejvýznamnější) пе́рвыйvůz první třídyмя́гкий ваго́н

Vyskytuje se v

týž: pro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственныйjeden a týž

ani: ни ра́зуani jednou

brdo: на одну́ коло́дкуna jedno brdo

čas: вре́мя от вре́мениjednou za čas, čas od času

čtení: пе́рвое чте́ние зако́наpráv. první čtení zákona

hlas: пе́рвый/второ́й го́лосprvní/druhý hlas

housle: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle

chvíle: в пе́рвую мину́ту, в пе́рвый моме́нтv první chvíli

instance: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

jakost: пе́рвый сортprvní jakost

kolo: пе́рвый тур вы́боровprvní kolo voleb

kus: всё вре́мя, постоя́нно, не престава́яv jednom kuse

linie: передова́я ли́нияprvní linie

máj: Пе́рвое ма́яPrvní máj

osoba: пе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́první/druhá/třetí osoba

pád: имени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́жprvní/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pád

podání: пе́рвая/втора́я пода́чаprvní/druhé podání

pomoc: оказа́ть пе́рвую по́мощьmed. poskytnout první pomoc

ponožka: носки́, (одна́) па́ра носко́в(jedny) ponožky

provždy: раз и навсегда́jednou provždy

první: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle

ráz: одни́м ма́хомjedním rázem

rovina: на одно́м у́ровне, вро́вень с чемv jedné rovině s čím

rovnice: уравне́ние с одни́м неизве́стнымrovnice o jedné neznámé

řada: в пе́рвую о́чередь, во-пе́рвыхv první řadě

soud: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

stupeň: ожо́г пе́рвой сте́пениmed. popáleniny prvního stupně

světový: пе́рвая мирова́я война́hist. první světová válka

třetina: пе́рвый пери́одsport. první třetina v hokeji

třída: пе́рвый сортprvní třída kvalita

účetní: бухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́диеúčetní uzávěrka za první pololetí

útočný: пе́рвая ата́ка госте́йsport. první útočná řada hostí

všechen, všechna, všechno: Э́то всё равно́.To je všechno jedno.

z, ze: оди́н из мно́гихjeden z mnoha

za: раз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za čas

dát se: поверну́ть в пе́рвую у́лицу напра́воdát se první ulicí vpravo

doběhnout: добежа́ть пе́рвымdoběhnout první

dostat se: оказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se na první místo

hmotnost: ве́сом в оди́н килогра́ммo hmotnosti jeden kilogram

jednání: де́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тьеjednání první, výstup třetí

jedno: Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.Je mi to jedno.

jednou: раз навсегда́jednou provždy

krůček: пе́рвые шажки́první krůčky

místo: заня́ть пе́рвое ме́стоsport. obsadit první místo

mít: Э́то всё равно́.To máš jedno.

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

nezdařit se: Пе́рвая попы́тка не удала́сь.První pokus se nezdařil.

patro: второ́й эта́жprvní patro

poločas: в пе́рвом та́ймеv prvním poločase

poskytnutí: оказа́ние пе́рвой по́мощиposkytnutí první pomoci

použití: для ра́зового по́льзованияna jedno použití

přiběhnout: прибежа́ть пе́рвым к фи́нишуpřiběhnout do cíle jako první

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

stát: стоя́ть на цы́почках/одно́й но́геstát na špičkách/jedné noze

štěně: щенки́ одного́ помётаštěňata z jednoho vrhu

telefonovat: созва́ниваться раз в неде́люtelefonovat si jednou týdně

uhodit: Уда́рили пе́рвые моро́зы.Uhodily první mrazy.

utnout: Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.Utnuli ho po prvním slovu.

vagon: мя́гкий ваго́нvagon první třídy

vrazit: сви́стнуть кого по́ ухуjednu vrazit komu

vůz: мя́гкий/жёсткий ваго́нvůz první/druhé třídy

zabouchnout se: втре́скаться/влюби́ться с пе́рвого взгля́даzabouchnout se na první pohled

zápis: зачисле́ние в пе́рвый классzápis do první třídy

žák: первокла́ссникžák první třídy

báseň: обе́д - па́льчики обли́жешьoběd jedna báseň

být: Всё равно́.To je jedno.

dech: на одно́м дыха́нииjedním dechem

desítka: попа́сть в пе́рвую деся́ткуdostat se do první desítky mezi nejlepší

dojít: До ка́ждого дойдёт о́чередь.přen. Na každého jednou dojde.

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

dvakrát: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

házet: вали́ть (все) в одну́ ку́чуházet (všechny) do jednoho pytle

jen: У меня́ то́лько две руки́.Mám jen jedny ruce.

karta: поста́вить на ка́рту чтоvsadit co na (jednu) kartu

krásný: в оди́н прекра́сный деньjednoho krásného dne

láska: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

měřit: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit (všem) jedním metrem

moucha: уби́ть двух за́йцев одни́м уда́ромzabít dvě mouchy jednou ranou

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

pohled: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

pořád: крути́ться как бе́лка в коле́сеbýt pořád v jednom kole

povstat: восста́ть как оди́н (челове́к)povstat jako jeden muž

provaz: де́йствовать заодно́ с кемtáhnout za jeden provaz

jeden, jedna, jedno: отли́чноjedna radost

ата́ка: пе́рвая ата́каprvní útok v hokeji

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

вы́пить: вы́пить за́лпомvypít jedním douškem

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

каса́ние: в одно́ каса́ниеna jeden dotek

кры́ша: под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

мя́гкий: мя́гкий ваго́нvagon první třídy

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

пе́рвый: во-пе́рвыхza prvé

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

ра́зовый: для ра́зового по́льзованияna jedno použití

скрипа́ч: пе́рвый скрипа́чprvní houslista, primárius též zástupce dirigenta

слу́шать: слу́шать с пя́того на деся́тоеjedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovo

су́точный: су́точная аре́ндаpronájem na jeden den

шаг: пе́рвые шаги́první krůčky

взгляд: с пе́рвого взгля́даna první pohled

девя́тая: одна́ девя́таяjedna devítina

крути́ться: крути́ться как бе́лка в колесе́být pořád v jednom kole

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

любо́вь: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

под: под одно́й кры́шейpod jednou střechu

полтора́: полторы́jedna a půl

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

раз: раз в неде́люjednou týdně

с: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

сорт: пе́рвый сортprvní jakost, první třída

эта́ж: второ́й эта́жprvní patro

бе́лка: верте́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, lítat jako hadr na holi

бузина́: в огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дькаjeden o koze, druhý o voze

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

е́хать: Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.Zachovej chladnou hlavu., Dvakrát měř, jednou řež.

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

ка́рта: ста́вить на ка́рту чтоpřen. sázet na (jednu) kartu, riskovat

край: быть на кра́ю моги́лыpřen. být jednou nohou v hrobě

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

наро́чно: наро́чно не приду́маешьto by jeden nevymyslel

нога́: одно́й ного́й в моги́леjednou nohou v hrobě

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

покро́й: Они́ все на оди́н покро́й.Všichni jsou na jedno brdo.

поросёнок: Поросёнок ты э́такий!hovor. Ty čuně (jedno)!

семь: Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo

соро́ка: Соро́ка на хвосте́ принесла́.Jedna paní povídala.

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.