Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Vyskytuje se v

týž: pro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственныйjeden a týž

ani: ни ра́зуani jednou

brdo: на одну́ коло́дкуna jedno brdo

čas: вре́мя от вре́мениjednou za čas, čas od času

kus: всё вре́мя, постоя́нно, не престава́яv jednom kuse

ponožka: носки́, (одна́) па́ра носко́в(jedny) ponožky

provždy: раз и навсегда́jednou provždy

ráz: одни́м ма́хомjedním rázem

rovina: на одно́м у́ровне, вро́вень с чемv jedné rovině s čím

rovnice: уравне́ние с одни́м неизве́стнымrovnice o jedné neznámé

všechen, všechna, všechno: Э́то всё равно́.To je všechno jedno.

z, ze: оди́н из мно́гихjeden z mnoha

za: раз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za čas

hmotnost: ве́сом в оди́н килогра́ммo hmotnosti jeden kilogram

jedno: Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.Je mi to jedno.

jednou: раз навсегда́jednou provždy

mít: Э́то всё равно́.To máš jedno.

použití: для ра́зового по́льзованияna jedno použití

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

stát: стоя́ть на цы́почках/одно́й но́геstát na špičkách/jedné noze

štěně: щенки́ одного́ помётаštěňata z jednoho vrhu

telefonovat: созва́ниваться раз в неде́люtelefonovat si jednou týdně

vrazit: сви́стнуть кого по́ ухуjednu vrazit komu

báseň: обе́д - па́льчики обли́жешьoběd jedna báseň

být: Всё равно́.To je jedno.

dech: на одно́м дыха́нииjedním dechem

dojít: До ка́ждого дойдёт о́чередь.přen. Na každého jednou dojde.

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

dvakrát: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

házet: вали́ть (все) в одну́ ку́чуházet (všechny) do jednoho pytle

jen: У меня́ то́лько две руки́.Mám jen jedny ruce.

karta: поста́вить на ка́рту чтоvsadit co na (jednu) kartu

krásný: в оди́н прекра́сный деньjednoho krásného dne

měřit: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit (všem) jedním metrem

moucha: уби́ть двух за́йцев одни́м уда́ромzabít dvě mouchy jednou ranou

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

pořád: крути́ться как бе́лка в коле́сеbýt pořád v jednom kole

povstat: восста́ть как оди́н (челове́к)povstat jako jeden muž

provaz: де́йствовать заодно́ с кемtáhnout za jeden provaz

přečíst (si): проче́сть в оди́н приёмpřečíst jedním dechem

přes, přese: говори́ть все наперебо́йmluvit jeden přes druhého

pytel: вали́ть кого/что в одну́ ку́чу, ста́вить на одну́ доску́ кого с кемházet koho/co do jednoho pytle

rána: одни́м уда́ром уби́ть двух за́йцевzabít dvě mouchy jednou ranou

řezat: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

spočítat: по па́льцам перече́сть мо́жноspočítat na prstech jedné ruky

střecha: жить под одно́й кры́шейbydlet pod jednou střechou

škrt: запрети́ть одни́м ро́счерком пера́zakázat jedním škrtem pera

tah: сде́лать одни́м ду́хомudělat co jedním tahem

tam: пропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́етpouštět jedním uchem tam, druhým ven

uherský: раз в сто лет (по обеща́нию)jednou za uherský rok

ucho: в одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́йjedním uchem tam, druhým ven

vsadit: поста́вить всё на одну́ ка́ртуvsadit vše na jednu kartu

zabít: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

zátah: написа́ть статью́ за оди́н присе́стnapsat článek na jeden zátah

вы́пить: вы́пить за́лпомvypít jedním douškem

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

каса́ние: в одно́ каса́ниеna jeden dotek

кры́ша: под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

ра́зовый: для ра́зового по́льзованияna jedno použití

слу́шать: слу́шать с пя́того на деся́тоеjedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovo

су́точный: су́точная аре́ндаpronájem na jeden den

девя́тая: одна́ девя́таяjedna devítina

крути́ться: крути́ться как бе́лка в колесе́být pořád v jednom kole

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

под: под одно́й кры́шейpod jednou střechu

полтора́: полторы́jedna a půl

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

раз: раз в неде́люjednou týdně

с: с киломе́трasi jeden kilometr

бе́лка: верте́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, lítat jako hadr na holi

бузина́: в огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дькаjeden o koze, druhý o voze

jeden, jedna, jedno: отли́чноjedna radost

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

е́хать: Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.Zachovej chladnou hlavu., Dvakrát měř, jednou řež.

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

ка́рта: ста́вить на ка́рту чтоpřen. sázet na (jednu) kartu, riskovat

край: быть на кра́ю моги́лыpřen. být jednou nohou v hrobě

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

наро́чно: наро́чно не приду́маешьto by jeden nevymyslel

нога́: одно́й ного́й в моги́леjednou nohou v hrobě

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

покро́й: Они́ все на оди́н покро́й.Všichni jsou na jedno brdo.

поросёнок: Поросёнок ты э́такий!hovor. Ty čuně (jedno)!

семь: Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

соро́ка: Соро́ка на хвосте́ принесла́.Jedna paní povídala.

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.