Hlavní obsah

вы́пить

Dokonavé sloveso-пью, -пьешь; -питый

  1. vypítвы́пить за́лпомvypít jedním douškem
  2. napít se, vypít (si) skleničku vína ap.вы́пить с го́ряzapít žalвы́пить за здоро́вье/дру́жбуpřipít si na zdraví/přátelství
  3. napít se, přihnout si, opít se

Vyskytuje se v

за́лпом: вы́пить за́лпомvypít na ex/naráz

ча́ша: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti až do dna

брудерша́фт: вы́пить (на) брудерша́фт с кемpřipít si na tykání

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

podroušený: v podroušeném stavuвы́пивши, в полупья́ном ви́де

hlt: vypít jedním hltemвы́пить одни́м ду́хом

mít: mít co pítиме́ть что вы́пить

připít: připít si na zdravíвы́пить за здоро́вье

rád: Rád se napije.Он лю́бит вы́пить.

škopek: Dali si každý po škopku.Вы́пили по кру́жке (пи́ва).

vzít: vzít lékприня́ть/вы́пить лека́рство

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

naráz: vypít narázвы́пить за́лпом

vypít: vypít co na exвы́пить за́лпом, дёрнуть, дергану́ть что