Hlavní obsah

вы́пить

Vyskytuje se v

за́лпом: vypít na ex/narázвы́пить за́лпом

брудерша́фт: připít si na tykáníвы́пить (на) брудерша́фт с кем

ка́пелька: vypít vše do poslední kapkyвы́пить всё до ка́пельки

podroušený: v podroušeném stavuвы́пивши, в полупья́ном ви́де

mít: mít co pítиме́ть что вы́пить

připít: připít si na zdravíвы́пить за здоро́вье

rád: Rád se napije.Он лю́бит вы́пить.

škopek: Dali si každý škopek.Вы́пили по кру́жке (пи́ва).

vzít: vzít lékприня́ть/вы́пить лека́рство

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

naráz: vypít narázвы́пить за́лпом

vypít: vypít co na exвы́пить за́лпом, дёрнуть, дергану́ть что

вы́пить: vypít jedním douškemвы́пить за́лпом