Hlavní obsah

вы́пить

Dokonavé sloveso-пью, -пьешь; -питый

  1. vypítвы́пить за́лпомvypít jedním douškem
  2. napít se, vypít (si) skleničku vína ap.вы́пить с го́ряzapít žalвы́пить за здоро́вье/дру́жбуpřipít si na zdraví/přátelství
  3. napít se, přihnout si, opít se

Vyskytuje se v

за́лпом: вы́пить за́лпомvypít na ex/naráz

ча́ша: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti až do dna

брудерша́фт: вы́пить (на) брудерша́фт с кемpřipít si na tykání

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

вы́пить: вы́пить за́лпомvypít jedním douškem