Hlavní obsah

připít

Vyskytuje se v

бока́л: pozdvihnout číši, připít komuподня́ть бока́л за кого

вы́пить: připít si na zdraví/přátelstvíвы́пить за здоро́вье/дру́жбу

брудерша́фт: připít si na tykáníвы́пить (на) брудерша́фт с кем

připít: připít si na zdravíвы́пить за здоро́вье