Hlavní obsah

ani

Částice

  1. (zápor) ни, да́же (и)Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.ani mukни зву́ка/гугу́ani slovo!ни гугу́!, молчо́к!ani hnout!ни ша́гу!ani jednouни ра́зуani za mákни ка́пелькиani kapánekничу́точки, ни ка́пельки, ниско́лечко, отню́дьani za nichovor. нипочёмani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май
  2. (neurčitost) да́жеani neнима́ло

Vyskytuje se v

muk: ani mukни сло́ва, молчо́к

nedutat: ani nedutatда́же не пи́кать

nemukat: ani nemukatда́же не пи́кать

zblo: ani zblaничу́ть, ни ка́пли, ни бельме́са

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

kdyby: ani kdybyда́же е́сли бы

kousek: ani kouska čehoни ка́пельки чего

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

trochu: ani trochuничу́ть, отню́дь

za: ani za nicни за что́

děkovat: Neřekl ani děkuji.Ни спаси́бо не сказа́л.

hnout: Nehnul ani brvou.Ни бро́вью не повёл.

hnout se: Ani se nehni!(Стой!) Не дви́гайся!

chtít: Nechci tomu ani věřit.Ве́рить не хо́чется.

chvíle: ani na chvíliни на миг

krejcar: Nedá ani krejcar.И копе́йки не даст.

náhoda: Ani náhodou!Во́все нет!, Ни за что́!

nedutat: Sedí, ani nedutají.Сидя́т, да́же не пи́кнут.

pípnout: Nikdo ani nepípne.Никто́ не пи́кнет!

pohnout se: Ani se nepohnu.Не дви́нусь с ме́ста.

pomyšlení: Nemám na jídlo ani pomyšlení.Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

rozumět: nerozumět ani slovoне понима́ть ни сло́ва

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

říct: neříct ani slovoни слова́ не вы́молвить

slovo: Nerozumím ani slovo.Я не понима́ю ни сло́ва.

tušit: Ani netušil, že...Он и не ду́мал, что..., Он не предполага́л, что ...

váhat: Neváhal ani minutu.Не ме́длил ни мину́ты.

vypravit: Nevypravil ze sebe ani slovo.Он не вы́давил из себя́ ни сло́ва.

zlomek: ani zlomek pravdyни до́ли и́стины

zpět: ani tam, ani zpětни взад ни вперёд

brva: Nehnul ani brvou.Он гла́зом не моргну́л.

hláska: Nevydal ani hlásku.Не изда́л ни зву́ка.

hlava: Nemá to hlavu ani patu.Э́то по́лная неразбери́ха.

hnout: Ani hnout!Ни с ме́ста!

hnout: nehnout ani prstemни па́льцем не шевельну́ть

chlup: ani o chlupни на йо́ту

koruna: Nemám ani korunu.У меня́ нет ни копе́йки.

kuře: Neublíží ani kuřeti.Он му́хи не оби́дит.

milion: ani za milionни за что́, ни за каки́е де́ньги

nápad: Ani nápad!И/Да́же не взду́май!

naposled: Není to poprvé, ani naposled.Не пе́рвая во́лку зима́.

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

památka: Není po něm ani památky.И сле́да не оста́лось от него́.

píď: neustoupit ani o píďне уступи́ть ни пя́ди

pohnout: nepohnout ani prstemпа́льцем не шевельну́ть

poprvé: Není to poprvé ani naposled.Не пе́рвая во́лку зима́.

pro: nehnout pro nikoho ani prstemпа́льцем не шевельну́ть для кого

prst: nehnout pro koho/co ani prstemпа́лец о па́лец не уда́рить, па́льцем не пошевели́ть для кого/чего

rak: ani ryba ani rakни ры́ба, ни мя́со, ни то, ни сё

ryba: Není ani ryba, ani rak.hovor. Он ни ры́ба, ни мя́со., Он ни то ни сё.

sem: ani sem, ani tam nikamни туда́, ни сюда́, ни взад, ни вперёд

slech: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

štěknout: Ani pes po něm neštěkne.Про него́ и ду́мать забы́ли.

trochu: To se nás ani trochu netýká.Э́то нас ничу́ть не тро́гает.

ublížit: Neublížil by ani mouše.Он и му́хи не оби́дит.

vid: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

vindra: nemít už ani vindruни копе́йки/полу́шки нет у кого

vlevo: neohlížet se vpravo, (ani) vlevoде́йствовать без огля́дки

vpravo: neohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímoде́йствовать без огля́дки

z, ze: Nedostaneš z něho ani slovo.Из него́ ни сло́ва не вы́давишь.

zadarmo, zdarma: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

zamhouřit: Ani oka nezamhouřil.Он не сомкну́л глаз.

zkřivit: nezkřivit komu ani vlas na hlavěпа́льцем не тро́нуть кого

živáček: nikde ani živáčka(нет) ни живо́й души́ вокру́г

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

кро́шка: ни кро́шки нетnení ani trocha

крупи́нка: ни крупи́нки нетani špetka, ani zrníčko

ни: ни ры́ба, ни мя́соani ryba - ani rak, nemastný - neslaný

ни: ни слу́ху, ни ду́ху от кого/чегоani vidu, ani slechu po kom/čem

разобра́ть: В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.V tomhle se ani čert nevyzná.

вести́: И бро́вью не ведёт.Nehne ani brvou.

взду́мать: Не взду́май убежа́ть!Ať tě ani nenapadne utéct!

грош: ни гроша́ani vindru, ani kačku

грош: У меня́ нет ни гроша́.Jsem švorc., Nemám ani floka.