Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) хоте́ть, жела́тьChtěl bych ...Я хоте́л бы ...Děkuji, nechci.Спаси́бо, не на́до., Нет уж, спаси́бо.ať chceš nebo neхо́чешь не хо́чешь
  2. (zamýšlet) хоте́ть, собира́тьсяNechci tomu ani věřit.Ве́рить не хо́чется.
  3. (být třeba) сле́довало бы, на́до бы́ло
  4. nechtít (odmítat, nenastávat ap.) не хоте́тьnechtít (nepotřebovat) не тре́боватьchtě, nechtěво́лей - нево́лей, понево́ле
  5. (sexuálně toužit) хоте́ть

Vyskytuje se v

blinkat: Меня́ тошни́т.Chce se mi blinkat.

čůrat: Мне хо́чется пи́сать.Chce se mi čůrat.

děkovat: Спаси́бо, не хочу́.Děkuji, nechci.

dělat: Де́лай, как хо́чешь.Dělej, jak chceš.

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

chtít se: Мне хо́чется спать.Chce se mi spát.

kolik: Ско́лько про́сишь?Kolik za to chceš?

záchod: Мне ну́жно в туале́т.Chce se mi na záchod.

zvracet: Меня́ тошни́т.Chce se mi zvracet.

: Пусть говоря́т, что хотя́т.Ať si kdo chce co chce říká.

klid: споко́йно, не на́до волнова́тьсяto chce klid

nechtě, nechtíc: во́лей-нево́лей, хо́чешь не хо́чешь, понево́леchtě nechtě

sníst: Он меня́ во́лком смо́трит.Kouká, jako by mě chtěl sníst.

výt: С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

расчёт: без вся́кого расчётаneúmyslně, nechtě

хозя́йский: де́ло хозя́йскоеdělej jak chceš

ве́риться: Мне не ве́рится...Nechce se mi věřit..., Nezdá se mi...

лень: Мне лень идти́.Nechce se mi jít.

сдать: Я хочу́ сдать в аре́нду нежило́й объе́кт.Chci pronajmout nebytový objekt.

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

хоте́ться: Мне хо́чется спать.Chce se mi spát.

я́вно: Я́вно не хоте́л, что́бы ...Vysloveně nechtěl, aby ...

волк: С волка́ми жить по-во́лчьи выть.Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

душа́: ско́лько душе́ уго́дноkolik chcete, co unesete, dostatek

chtít: odmítat, nenastávat ap. не хоте́ть, nepotřebovat не тре́боватьnechtít