Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) хоте́ть, жела́тьChtěl bych ...Я хоте́л бы ...Děkuji, nechci.Спаси́бо, не на́до., Нет уж, спаси́бо.ať chceš nebo neхо́чешь не хо́чешь
  2. (zamýšlet) хоте́ть, собира́тьсяNechci tomu ani věřit.Ве́рить не хо́чется.
  3. (být třeba) сле́довало бы, на́до бы́ло
  4. nechtít (odmítat, nenastávat ap.) не хоте́тьnechtít (nepotřebovat) не тре́боватьchtě, nechtěво́лей - нево́лей, понево́ле
  5. (sexuálně toužit) хоте́ть

Vyskytuje se v

blinkat: Chce se mi blinkat.Меня́ тошни́т.

čůrat: Chce se mi čůrat.Мне хо́чется пи́сать.

děkovat: Děkuji, nechci.Спаси́бо, не хочу́.

dělat: Dělej, jak chceš.Де́лай, как хо́чешь.

chtít se: Chce se mi spát.Мне хо́чется спать.

chtít se: Chce se mi na záchod.Мне ну́жно в туале́т.

chtít se: Nechce se mi pracovat.Мне неохо́та рабо́тать.

kam: Ať jdou, kam chtějí.Пусть иду́т куда́ хотя́т.

kolik: Kolik za to chceš?Ско́лько про́сишь?

záchod: Chce se mi na záchod.Мне ну́жно в туале́т.

zvracet: Chce se mi zvracet.Меня́ тошни́т.

: Ať si kdo chce co chce říká.Пусть говоря́т, что хотя́т.

chtít se: Když se chce, všechno jde.Захо́чешь - смо́жешь., Где хоте́ние, там и уме́ние.

klid: to chce klidспоко́йно, не на́до волнова́ться

nechtě, nechtíc: chtě nechtěво́лей-нево́лей, хо́чешь не хо́чешь, понево́ле

sníst: Kouká, jako by mě chtěl sníst.Он на меня́ во́лком смо́трит.

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.

расчёт: без вся́кого расчётаneúmyslně, nechtě

хозя́йский: де́ло хозя́йскоеdělej jak chceš

ве́риться: Мне не ве́рится...Nechce se mi věřit..., Nezdá se mi...

лень: Мне лень идти́.Nechce se mi jít.

сдать: Я хочу́ сдать в аре́нду нежило́й объе́кт.Chci pronajmout nebytový objekt.

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

хоте́ть: Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...

хоте́ться: Мне хо́чется спать.Chce se mi spát.

ша́йба: Ша́йбу!My chceme gól!

я́вно: Я́вно не хоте́л, что́бы ...Vysloveně nechtěl, aby ...

волк: С волка́ми жить по-во́лчьи выть.Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

душа́: ско́лько душе́ уго́дноkolik chcete, co unesete, dostatek