Hlavní obsah

не

Částice

  • ne negace větných členůНе уходи́!Neodcházej!Э́то не игру́шка.To není hračka.

Vyskytuje se v

а́хнуть: А́хнуть не успе́л, как...Ani se nenadál a (už)..., Než (bys) řekl švec už...

бог: не дай богchraň bůh, bože chraň

боя́ться: не бои́сь!odvahu!

ва́жность: (не) вели́ка ва́жностьTo nestojí za řeč., To nic.

ве́дать: ве́дать не ве́даю о ком/чёмnemám (ani) tušení o kom/čem

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

весть: не бог весть когда́bůhvíkdy

весть: не бог весть где/куда́/отку́даbůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud

взыска́ть: не взыщи́(те)!neměj(te) mi to za zlé, nezlob(te) se

включа́я: не включа́яkromě koho, mimo koho

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

говори́ть: И не говори́!Neříkej!

годи́ться: никуда́ не годи́тся(k ničemu) se nehodí, je na nic

го́ре: Го́ре не беда́!Nevěš hlavu!, Hlavu vzhůru!

губа́: губа́ не ду́ра у когоkdo si umí vybrat

далеко́: далеко́ неvůbec ne, zdaleka ne

да́ром: да́ром не пройдёт что комуneprojde jen tak co komu

де́ло: не твоё де́лоto není tvoje věc, tebe se to netýká

де́ло: не де́лоnelze, není možné

дожда́ться: ждёт не дождётсяnemůže se dočkat

дура́к: не дура́кmá rád co, má sklony k čemu

дух: быть в ду́хе/не в ду́хеmít dobrou/špatnou náladu

ездо́к: не ездо́к кто кудаtam už koho (víckrát) neuvidí

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

забо́та: не моя́ забо́та(to) není moje věc

забы́ть: не забы́ть что комуneodpustit, nezapomenout co komu urážku ap.

за́мужем: не пе́рвый год за́мужем(nebýt) žádný zelenáč

запо́мнить: старожи́лы не запо́мнятnikdo nepamatuje

изю́м: Э́то не фунт изю́му.To není jen tak., Není to žádná maličkost.

име́ть: Ничего́ не име́ю про́тив.Nejsem proti.

исключа́я: не исключа́якого/чего, кого/что nevyjímaje, včetně

как: как бы неaby (ne)

карма́н: не по карма́ну что комуpříliš drahé zboží ap.

ка́ша: ка́ши не сва́ришь с кемnedohodneš se s kým

компа́ния: не компа́ния кто комуnehodí se kdo ke komu

курс: он не в ку́рсе ктоneví, která bije, není v obraze

лы́ко: лы́ка не вя́жет ктоplete se komu jazyk

ме́нее: не ме́нееnejméně, přinejmenším

ме́нее: тем не ме́нееnicméně, přesto

меша́ть: не меша́етnevadí

меша́ть: не меша́ло быneškodilo by, nevadilo by

ми́мо: Не прохо́дите ми́мо!Nebuďte lhostejní!

моде́ль: э́то не моде́льto se nedělá

монасты́рь: в чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дятjiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobit

мудрено́: Не мудрено́, что...Není divu, že...

надыша́ться: не нады́шится кто на когоvidí se, zhlíží se kdo v kom

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde

настрое́ние: не в настрое́нииve špatné náladě

настрое́ние: быть не в настрое́нии ктоnemít náladu na koho/co

нельзя́: нельзя́ неnelze, nedá se se záporem

никуда́: никуда́ не го́ден(je) na nic, k ničemu se nehodí

ничу́ть: ничу́ть не быва́лоvůbec ne

ню́хать: не ню́хал чегоještě nepřičichl k čemu k boji ap.

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

о́тдых: ни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть комуnedopřát ani chvíli klidu komu

о́чень: не о́ченьmoc ne, nic moc

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

по: Мне не по себе́.Není mi nějak dobře., Nejsem ve své kůži.

пода́рок: не пода́рокpěkné kvítko, dáreček, nadělení o člověku

поде́лать: ничего́ не поде́лаешьnic nenaděláš, nedá se nic dělat

подлежа́ть: не подлежи́т сомне́нию чтоnení pochyb, že

подмётка: в подмётки не годи́тся кто комуnesahá ani po kotníky komu

пойти́: так не пойдётtak(hle) by to nešlo

по́мнить: не по́мнить себя́ от чегоbýt (celý) bez sebe, neznat se

поня́тие: поня́тия не име́юnemám (ani) ponětí, netuším

пора́: до тех по́р пока́ (не)dokud, až do té doby, dokud

по́рох: по́роха не вы́думает ктоneudělá díru do světa kdo, neobjeví Ameriku kdo

пра́вда: Не пра́вда ли?Není-liž pravda?, Že ano?

пра́во: где пра́во, где ле́во (не зна́ет)neví, která bije

представле́ние: представле́ния не име́юnemám tušení, nemám nejmenší představu

приложи́ть: ума́ не приложу́nejde mi na rozum, nedovedu pochopit

приме́р: не в приме́ркому/чему na rozdíl od koho/čeho, ne jako kdo/co

про́мах: кто не про́махkdo je šikovný/mazaný, kdo se nedá napálit

просо́хнуть: Он не просо́х (ещё).Ten ho ještě má., Ještě nevystřízlivěl.

прочь: не прочь с неопр.nebýt proti, být pro

рассы́паться: не рассы́плешься!nic se ti nestane

ре́дкость: не ре́дкостьnebýt výjimkou, být běžný, nebýt ojedinělý

ржаве́ть: ста́рая любо́вь не ржаве́етstará láska nerezaví

ры́ло: ни уха́ ни ры́ла не смы́слитhouby tomu kdo rozumí

сам: сам не свой кто(být) celý nesvůj

са́хар: не са́хар чтоco není žádný med, není co lehké

связа́ть: двух слов связа́ть не мо́жет ктоneumí se kloudně vyjádřit kdo

себя́: не по себе́ комуnecítit se dobře

след: не следnehodí se, nemá se

слу́жба: не в слу́жбу, а в дру́жбуne z povinnosti, ale z kamarádství

случа́йно: не случа́йноne bez důvodu, ne bez příčiny, ne nadarmo

слыха́ть: слы́хом не слыха́ть о ком/чёмani vidu ani slechu o kom/čem

сноси́ть: не сноси́ть головы́ комуto koho bude stát hlavu, kdo zle skončí

спусти́ть: не спуска́ть глаз с кого/чегоnespouštět oči z koho/čeho