Hlavní obsah

себя́

Zájmenoсебе́, о себе́, собо́й/собо́ю

  1. si, sebeпредста́вить себе́představit si
  2. собо́й napohled, navenek, zevnějškem

Vyskytuje se v

взять: взять себя́ в ру́киovládnout se, uklidnit se o člověku

вне: вне себя́(celý) bez sebe, celý pryč

вобра́ть: вобра́ть в себя́ во́здухnasát do sebe vzduch zhluboka se nadechnout

вообража́ть: вообража́ть о себе́moc si o sobě myslet, být namyšlený

вы́вести: вы́вести из себя́ когоrozzlobit, naštvat, expr. dopálit koho čím

вы́йти: вы́йти из себя́vytočit se, ztratit nervy, naštvat se

гре́чневый: гре́чневая ка́ша сама́ себя́ хвали́тsamochvála smrdí

держа́ть: держа́ть себя́ какchovat se, vystupovat slušně ap.

заби́ть: заби́ть себе́ в го́лову чтоvzít si do hlavy co

зарекомендова́ть: зарекомендова́ть себя́ кемuvést se, ukázat se, zviditelnit se

заруби́ть: заруби́ себе́ на носу́zapiš si za uši co

заяви́ть: заяви́ть о себе́dát o sobě vědět, uvést se

куми́р: Не сотвори́ себе́ куми́ра.bibl. Nebudeš sloužit jinému bohu, přen. Konej vždy podle svého svědomí.

найти́: найти́ себе́ моги́лу гдеnajít (svou) smrt kde

ничего́: ничего́ себе́to je ale, jakýpak

огляну́ться: огляну́ться на себя́podívat se na sebe zvenku

по: Мне не по себе́.Není mi nějak dobře., Nejsem ve své kůži.

по́мнить: не по́мнить себя́ от чегоbýt (celý) bez sebe, neznat se

поперёк: поперёк себя́ ши́реširší než delší kdo

предста́вить: предста́вь(те) (себе́)představ(te) si

представля́ть: представля́ть собо́йbýt, reprezentovat, představovat

пупо́к: рвать (себе́) пупо́кdřít (se), lopotit se, pachtit se

рабо́тать: рабо́тать над собо́йpracovat na sobě, zdokonalovat se

разуме́ться: само́ собо́й разуме́ется(rozumí se) samo sebou

рука́: взять себя́ в ру́киvzpamatovat se, sebrat se, ovládnout se

сам: сам по себе́sám o sobě, samotný

себе́: ничего́ себе́!dobrý!, nooo!, celkem to ujde

себя́: собо́йnapohled, navenek, zevnějškem

сме́лость: взять на себя́ сме́лость (сде́лать) чтоodvážit se (udělat) co

таи́ть: таи́ть в себе́obsahovat, skrývat, tajit (v sobě) záhadu ap.

так: так себе́nic moc, jakž takž

хоро́ший: хоро́ш собо́йje pěkný, vypadající dobře

чу́вствовать: чу́вствовать себя́ какcítit se jak

владе́ть: владе́ть собо́йovládat se

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

внуши́ть: внуши́ть себе́ чтоnamluvit si co

лоб: пусти́ть себе́ пу́лю в лобprohnat si kulku hlavou

позо́р: покры́ть себя́ позо́ромudělat si ostudu

уве́ренность: уве́ренность в себя́sebevědomí, sebedůvěra

уси́лие: сде́лать уси́лие над собо́йpřemoci se, (vyna)snažit se, přičinit se

хло́пнуть: хло́пнуть себя́ по лбу́plácnout se do čela, vzpomenout si

бере́чь: Береги́ себя́!Opatruj se!

бурча́ть: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

выдава́ть: выдава́ть себя́ за когоvydávat se za koho

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

ждать: Не заста́вил себя́ до́лго ждать.Nenechal na sebe dlouho čekat.

заме́на: найти́ себе́ заме́нуnajít za sebe náhradu

замкну́ться: замкну́ться в себе́uzavřít se do sebe

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

лу́чше: чу́вствовать себя́ лу́чшеcítit se lépe

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

овладе́ть: овладе́ть собо́йovládnout se, opanovat se

побалова́ть: побалова́ть себя́ вку́сным ко́феdopřát si dobrou kávu

поко́нчить: поко́нчить с собо́йspáchat sebevraždu

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

про: чита́ть про себя́číst si v duchu/pro sebe

ра́дость: вне себя́ от ра́дости(být) radostí bez sebe

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

с: взять с собо́йvzít s sebou

сдержа́ть: сдержа́ть себя́ovládnout se

утеше́ние: найти́ себе́ утеше́ние в чёмnajít útěchu v čem

чита́ть: чита́ть про себя́číst si v duchu

бить: говори́ть, би́я себя́ в грудьpřesvědčovat o čem, tvrdit co

бубни́ть: бубни́ть себе́ под носdrmolit si pod nos

вла́ствовать: вла́ствовать собо́йovládat se

дурь: напусти́ть на себя́ дурьudělat se hloupým

ме́сто: ме́ста себе́ не находи́тьneklidně pobíhat

моги́ла: найти́ себе́ моги́луnajít svou smrt, umřít kde

нос: говори́ть (себе́) под носhuhňat (si), mluvit (si) pod vousy

пеня́ть: Пеня́й на себя́.Nadávej si sám sobě.

разби́тый: чу́вствовать себя́ разби́тымcítit se celý rozlámaný, být strašně unavený

расстоя́ние: Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.

ры́ба: как ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ гдеcítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kde

сжига́ть: сжига́ть за собо́й мосты́pálit za sebou mosty

сковорода́: чу́вствовать себя́ как на раскалённой сковороде́být jako na jehlách

споко́йно: чу́вствовать себя́ споко́йноcítit se dobře

сук: сук под собо́й руби́тьřezat si pod sebou větev

факт: Фа́кты говоря́т са́ми за себя́.Fakta hovoří sama za sebe.

duch: в душе́, мы́сленно, про себя́v duchu

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

jako: как таково́й, взя́тый сам по себе́jako takový

lámat: лома́ть себе́ го́ловуlámat si hlavu

následek: повле́чь за собо́й после́дствиеmít za následek

pod, pode: чу́вствовать себя́ пло́хоcítit se pod psa

pomoct si: Помоги́ себе́ сам!Pomoz si sám!

prohnat: пусти́ть (себе́) пу́лю в лобprohnat si hlavu kulkou

představa: соста́вить себе́ представле́ние о ком/чёмudělat si představu o kom/čem

вести́: вести́ себя́chovat se, počínat si jak

rezignovat: сдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжностиrezignovat na (svou) funkci

ujít: Так себе́., Пойдёт.Ujde to.

vyčítat: вини́ть себя́vyčítat si

vzít: лиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)vzít si život

bankrot: объяви́ть себя́ банкро́томohlásit bankrot

bez sebe: Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.Byli radostí bez sebe.

cítit se: чу́вствовать себя́ одино́кимcítit se sám

dát: заказа́ть себе́ пла́тьеdát si ušít šaty

dát se: позво́лить себя́ опери́роватьdát se operovat

dbát: уха́живать/следи́ть за собо́йdbát o sebe

divně: Мне что́-то не по себе́.Je mi nějak divně.

dobře: Мне не по себе́.Není mi dobře.

domluvit se: договори́ться ме́жду собо́йdomluvit se mezi sebou

domýšlivý: Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.Je velmi domýšlivý.

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

doznání: призна́ть себя́ вино́вным в чёмučinit doznání k čemu

extra: ничего́ осо́бенного, так себе́nic extra

hájit: отста́ивать себя́hájit se

hodit: набро́сить на себя́ хала́тpřen. hodit přes sebe župan

chovat se: вести́ себя́ по-джентльме́нскиchovat se jako džentlmen

iluze: стро́ить себе́ иллю́зииdělat si iluze

jméno: сде́лать себе́ и́мяudělat si jméno

klást: ста́вить себе́ це́льюklást si za cíl

moc: Он сли́шком себе́ позволя́ет.Moc si dovoluje.

narůst: отпусти́ть себе́ бо́родуnechat si narůst vousy

nástupce: назна́чить себе́ прее́мникаjmenovat svého nástupce

nechat: Сда́чу оста́вьте себе́., Сда́чи не на́до!Drobné si nechte.

nemožně: Ведёт себя́ несно́сно.Chová se nemožně.

nos: бормота́ть себе́ под носmumlat si pod nos

odpovědnost: взять на себя́ отве́тственностьpřevzít odpovědnost

odříkat si: отка́зывать себе́ в сла́достяхodříkat si sladkosti

opatrný: Береги́ себя́!, Будь осторо́жен!Buď na sebe opatrný!

opatrovat: Береги́ себя́!Opatruj se!

ovládat se: Держи́ себя́ в рука́х! Владе́й собо́й!Ovládej se!

podřezat: перере́зать себе́ ве́ныpodřezat si žíly

poklepat: постуча́ть себе́ по лбуpoklepat si na čelo

pokusit se: попыта́ться поко́нчить с собо́йpokusit se o sebevraždu

posadit: посади́ть кого к себе́ на коле́ниposadit si koho na klín

pošilhávat: присма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́мpošilhávat po práci v zahraničí

potlačit: поборо́ть в себе́ чтоpotlačit v sobě co

povyšovat se: ста́вить себя́ вы́ше други́хpovyšovat se nad ostatní

prásknout: хло́пнуть (за собо́й) две́рьюprásknout (za sebou) dveřmi

probíjet (si): прокла́дывать (себе́) доро́гуprobíjet (si) cestu

probrat se: прийти́ в себя́probrat se k vědomí

představit si: Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.Nikdo si to neumí představit.

přesvědčit se: дать себя́ уговори́тьnechat se přesvědčit

převzít: взять/приня́ть (на себя́) обяза́тельствоpřevzít odpovědnost

přibrat: приба́вить себе́ рабо́тыpřibrat si práci