Hlavní obsah

так

Fráze

 1. hovor.за так jen tak, zadarmo, za pusu
 2. Не та́к ли? že (ano)?, nemám pravdu?, není-liž pravda?
 3. hovor.так вот tak, tak tedy, no tak
 4. так же как (и) stejně jako kdo/co
 5. так и tak, potom následek, důsledek
 6. hovor.так и есть tak jest, je to tak
 7. hovor.так и так (мол) tak jako tak, beztoho, stejně
 8. так и́ли ина́че tak nebo jinak, tak či tak
 9. hovor.и так и сяк tak nebo tak, (tak) všelijak
 10. hovor.так на так zhruba stejně, něco za něco, šul nul
 11. hovor.так себе́ nic moc, jakž takž
 12. так сказа́ть abych tak řekl(a), řečeno, abychom řekli

Vyskytuje se v

вот: вот такtak takhle, panečku ale

вот: вот так!Tak to je všechno!, Není co dodat! ukončení rozhovoru

давно́: Давно́ бы так!No konečně!

да́лее: и так да́лееa tak dále

записа́ть: так и запи́шемať se stane

знать: так и знайto si piš, na to vem jed

как: как... такkdyž..., (tak)..., jakmile..., tak...

клю́ква: Вот так клю́ква!A sakra!, To jsou věci!

называ́ть: так называ́емыйtakzvaný, tak řečený

оно́: Так вот оно́ что!Tak takhle je to!, Tak to je teda!

пойти́: так не пойдётtak(hle) by to nešlo

поско́льку: поско́льку... то (так)jelikož, protože, poněvadž

себе́: так себе́nic zvláštního, nic extra, průměr

сяк: и так и сякtak i onak, všelijak, i tak i tak

фунт: Вот так фунт!To jsou věci!

то́чно: так то́чноano, tak jest, voj. provedu

на́до: Так ему́ и на́до.Dobře mu tak., Patří mu to.

нече́стно: Так нече́стно.To není čestné.

приня́ть: Так не при́нято.To není přípustné.

сюрпри́з: Вот так сюрпри́з!To je ale překvapení!

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

че́стно: Так не че́стно.To není fér.

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

чуде́сно: Жить так чуде́сно!Žít je nádherné!

про́сто: Про́сто так.Jen tak.

ребро́: Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.Zhubl tak, že mu lezou žebra.

či: ať tak, či onak v každém případěтак и́ли ина́че

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jako: tak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и так

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

onak: ať tak či onakтак и́ли ина́че, и так и э́так

prdel: Do prdele!Чёрт!, Ёб твою́ мать!, Мать его́ так!

tak: tak zvanýтак называ́емый

ujít: Ujde to.Так себе́., Пойдёт.

zvaný: tak zvanýтак называ́емый

dál: a tak dálи так да́лее, и т.д.

dál: Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.

extra: nic extraничего́ осо́бенного, так себе́

hodný: Buďte tak hodný.Бу́дьте (так) любе́зны.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

jako: v zimě jako v létěкак зимо́й, так и ле́том

jít: Tak to dál nepůjde.Так э́то да́льше не пойдёт.

klapat: Tady něco neklape.Здесь что́-то не так.

nechat: Já to tak nenechám.Я э́то так не оста́влю.

plácnout: To jsem jen tak plácnul.Э́то я про́сто так ля́пнул.

prohlížet (si): prohlížet si ze všech stranрассма́тривать и так и сяк

provést: voj. Provedu!Есть!, Так то́чно!

překvapení: To je překvapení!Вот (так) сюрпри́з!

takto: Takto to dál nejde.Так да́льше не пойдёт.

žebro: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

: ať tak či onak v každém případěтак и́ли ина́че

: hnát se, až se za patami prášíмча́ться так что пя́тки сверка́ют

hrát: Tady něco nehraje.Тут что́-то не так.

když: Ber, když dávají.Бла́го даю́т, так бери́.

patřit: Patří ti to!Так тебе́ и на́до!

sláva: Ten film není žádná sláva.Тот фильм ничего́ осо́бенного/так себе́.

tak: abych tak řekl...так сказа́ть...

tak: Je to tak?Так ли э́то?

tak: Tak je (to) třeba!Так и на́до!

tak: Dobře ti tak.Так тебе́ и на́до.

tak: Buďte tak laskav.Бу́дьте так любе́зны.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

za: Za tím něco vězí.Тут что́-то не так.

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

zlé: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.Не мытьём, так ка́таньем.

zvyk: To je u nás zvykem.У нас так при́нято.