Hlavní obsah

tak

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. так легко́/про́сто

hned: hned tak někdotéměř nikdo не ка́ждый

chodit: tak to chodítak to bývá так и во́дится

jak: jak - takv poměru slučovacím как - так и

no: no (tak)vybídnutí ну

či: tak, či onak v každém případěтак и́ли ина́че

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jako: tak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и так

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

onak: tak či onakтак и́ли ина́че, и так и э́так

zvaný: tak zvanýтак называ́емый

dál: a tak dálи так да́лее, и т.д.

fajn: Tak fajn.Ну, ла́дно!

hodný: Buďte tak hodný.Бу́дьте (так) любе́зны.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

ještě: Ještě tak umět anglicky!Хорошо́ бы англи́йский знать!

jít: Tak to dál nepůjde.Так э́то да́льше не пойдёт.

laskavý: Buďte tak laskav...Бу́дьте любе́зны/добры́...

letět: Tak já letím. běžímЯ побежа́л.

nechat: Já to tak nenechám.Я э́то так не оста́влю.

okraj: jen tak na okraj mimochodemме́жду про́чим

plácnout: To jsem jen tak plácnul.Э́то я про́сто так ля́пнул.

podobně: a tak podobněи тому́ подо́бное, и т. п.

projít: Tohle vám jen tak neprojde!Э́то вам да́ром не пройдёт!

přesně: Přesně tak!То́чно!

také: Co měl taky dělat?И что ему́ ещё остава́лось де́лать?

ťuknout: To mě taky ťuklo.Э́то мне то́же бро́силось в глаза́.

vyklopit: Tak to vyklop.Ну расска́зывай.

žebro: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

: tak či onak v každém případěтак и́ли ина́че

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

hrát: To by tak hrálo!Ещё чего́!

jen: To není jen tak.Э́то неспроста́.

no: Půjdeme do muzea? - No tak jo!Схо́дим в музе́й? - Ну ла́дно/Пожа́луй/Ну да!

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

připadnout: To ti jen tak připadlo.Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.

spustit: Tak spusť. povídejНу, дава́й!, Расска́зывай.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

zahojit se: Než se vdáš, tak se ti to zahojí.До сва́дьбы заживёт.

zhurta: Ne tak zhurta!Поле́гче на поворо́тах!

zítra: Zítra je taky den.Дава́й, оста́вим на за́втра!

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

пойти́: Я пошёл/пошла́.Tak já jdu/letím.

пойти́: Пойдёмте!(Tak) jdeme!

то́чно: так то́чноano, tak jest, voj. provedu