Hlavní obsah

tak

Vyskytuje se v

jak: jak - takv poměru slučovacím как - так и

no: no (tak)vybídnutí ну

tak: jak - taki и, как - так

či: ať tak, či onak v každém případěтак и́ли ина́че

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

jako: tak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и так

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

onak: ať tak či onakтак и́ли ина́че, и так и э́так

říkat: tak říkajíc, jak se říkáтак/мо́жно сказа́ть

zvaný: tak zvanýтак называ́емый

dál: a tak dálи так да́лее, и т.д.

fajn: Tak fajn.Ну, ла́дно!

hodný: Buďte tak hodný.Бу́дьте (так) любе́зны.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

laskavý: Buďte tak laskav...Бу́дьте любе́зны/добры́...

nechat: Já to tak nenechám.Я э́то так не оста́влю.

plácnout: To jsem jen tak plácnul.Э́то я про́сто так ля́пнул.

podobně: a tak podobněи тому́ подо́бное, и т. п.

projít: Tohle vám jen tak neprojde!Э́то вам да́ром не пройдёт!

přesně: Přesně tak!То́чно!

ťuknout: To mě taky ťuklo.Э́то мне то́же бро́силось в глаза́.

vyklopit: Tak to vyklop.Ну расска́зывай.

žebro: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

: ať tak či onak v každém případěтак и́ли ина́че

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

hrát: To by tak hrálo!Ещё чего́!

jen: To není jen tak.Э́то неспроста́.

připadnout: To ti jen tak připadlo.Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.

spustit: Tak spusť. povídejНу, дава́й!, Расска́зывай.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

zahojit se: Než se vdáš, tak se ti to zahojí.До сва́дьбы заживёт.

zhurta: Ne tak zhurta!Поле́гче на поворо́тах!

zítra: Zítra je taky den.Дава́й, оста́вим на за́втра!

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. так легко́/про́сто

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

гру́бо: přibližně řečeno, tak říkajícгру́бо говоря́

любе́зный: Buďte tak laskav(i).Бу́дьте любе́зны.

подело́м: Máš co ti patří., Dobře ti tak.Подело́м тебе́!

пойти́: Tak já jdu/letím.Я пошёл/пошла́.

ве́рно: přesně takсоверше́нно ве́рно

ну: No tak, povídej!, Jen povídej!Ну, расска́зывай!

тако́й: tak krásnýтако́й краси́вый

то: Pokud je pozdě, tak nechoď.Е́сли по́здно, то не ходи́.

хвата́ть: To by tak ještě scházelo!Э́того ещё не хвата́ло!

что: Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.

ду́дка: tancovat tak, jak kdo pískáпляса́ть под чью ду́дку

про́сто: Jen tak.Про́сто так.

раздобы́ть: Kde bych tak sehnal peníze?Где бы мне де́нег раздобы́ть?

растяну́ться: svalit se, jak dlouhý tak širokýрастяну́ться во весь рост

ребро́: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

ре́дко: málokdy, ale zato pořádně, zřídka, ale když už, tak užре́дко да ме́тко

сва́дьба: Než se oženíš/vdáš, tak se to zahojí.До сва́дьбы заживёт.

смерть: Tebe si tak poslat pro smrt.Тебя́ то́лько за сме́ртью посыла́ть.

туда́: Dobře mu tak!Туда́ и ему́ доро́га!