Hlavní obsah

hrát

Nedokonavé sloveso

  1. (společenskou hru) игра́ть, разыгра́ть(táhnout ve hře) де́лать ходhrát šachy/kartyигра́ть в ша́хматы/ка́рты
  2. (spekulovat, sázet) игра́ть, де́лать ста́вку, ста́витьhrát o penízeигра́ть на де́ньги
  3. (dětskou hru) игра́ть, развлека́ться, забавля́тьсяhrát na schovávanou/slepou bábuигра́ть в пря́тки/жму́рки
  4. (provozovat jako sport) игра́ть, выступа́тьhrát tenisигра́ть в те́ннисhrát venku na hřišti soupeřeигра́ть на вы́езде
  5. (provozovat hudbu) игра́ть, исполня́ть, выступа́тьhrát na housleигра́ть на скри́пке
  6. (herecky ztvárnit) игра́ть, исполня́ть, выступа́тьCo dnes hrají?Что сего́дня идёт?hrát hlavní roliисполня́ть гла́вную рольhrát ve filmuснима́ться в фи́льме
  7. přen.(předstírat) игра́ть, притворя́ться, симули́роватьhrát nemocnéhoпритворя́ться больны́м
  8. (znít) игра́ть, звуча́ть
  9. (jít snadno)
  10. (živě se projevovat) проявля́ться, отража́ться, сия́ть

Vyskytuje se v

honěná: игра́ть в са́лкиhrát na honěnou

nerv: игра́ть на чьих не́рвахhrát komu na nervy

o: гото́в идти́ ва-банкbýt připraven hrát o všechno

první: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle

vedlejší: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát vedlejší úlohu

záloha: игра́ть в полузащи́теhrát v záloze

antuka: игра́ть на гру́нтеhrát na antuce

bába: игра́ть в жму́ркиhrát na slepou bábu

bicí: игра́ть на уда́рныхhrát na bicí

biliár: игра́ть в билья́рдhrát biliár

dáma: игра́ть в ша́шкиhrát dámu

domino: игра́ть в домино́hrát domino

dudy: игра́ть на волы́нкеhrát na dudy

flétna: игра́ть на фле́йтеhrát na flétnu

fotbal: игра́ть в футбо́лhrát fotbal

házená: игра́ть в гандбо́лhrát házenou

housle: игра́ть на скри́пкеhrát na housle

hrát si: игра́ть с сестро́йhrát si se sestrou

chudák: прибедня́тьсяhrát si na chudáka

karta: игра́ть в ка́ртыhrát karty

klarinet: игра́ть на кларне́теhrát na klarinet

klavír: игра́ть на роя́леhrát na klavír

křídlo: игра́ть на фла́нгеhrát na křídle

kytara: игра́ть на гита́реhrát na kytaru

míč: игра́ть в мячhrát si s míčem

na: игра́ть на гита́реhrát na kytaru

nasazení: рабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чейpracovat/hrát s plným nasazením

nerozhodně: сыгра́ть вничью́hrát nerozhodně

nota: игра́ть по но́тамhrát z not

obrana: игра́ть в защи́теhrát v obraně

panenka: игра́ть в ку́клыhrát si s panenkami

podřadný: игра́ть второстепе́нную рольhrát podřadnou úlohu

pravidlo: игра́ть по пра́виламhrát podle pravidel

schovávaná: игра́ть в пря́ткиhrát na schovávanou

síť: игра́ть по се́тиhrát po síti

tenis: игра́ть в те́ннисhrát tenis

útok: игра́ть в ата́ке/нападе́нииhrát v útoku

verva: игра́ть с задо́ромhrát s vervou

voják: игра́ть в войну́(шку)hrát si na vojáky

barva: перелива́ться все́ми цвета́миhrát všemi barvami

píseček: забо́титься то́лько о себе́hrát si na svém písečku

povídat: Говоря́т - кур до́ят, а коро́вы я́йца несу́т.Povídali, že mu hráli.

zápal: говори́ть/игра́ть с аза́ртом/задо́ромmluvit/hrát se zápalem

жму́рки: игра́ть в жму́ркиhrát na slepou bábu

игра́ть: игра́ть с огнёмhrát si s ohněm

исполня́ть: исполня́ть рольhrát/vystupovat v roli

коме́дия: лома́ть коме́диюhrát divadlo

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

эпизо́д: в эпизо́дахve vedlejších rolích, dále hrají ...

ва-ба́нк: игра́ть ва-ба́нкhrát vabank

вничью́: сыгра́ть вничью́remizovat, hrát nerozhodně

гармо́шка: игра́ть на гармо́шкеhrát na harmoniku

гита́ра: игра́ть на гита́реhrát na kytaru

догоня́лки: игра́ть в догоня́лкиhrát na honěnou

ку́кла: игра́ть в ку́клыhrát si s panenkami doslova i přeneseně

на: игра́ть на роя́леhrát na klavír

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

кровь: кровь игра́ет у когоkrev hraje v žilách komu, má hodně energie

ку́рица: как ку́рица с яйцо́м но́сится ктоpiplat se, párat se, hrát si s kým/čím

напёрсток: игра́ть в напёрсткиhrát skořápky

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo

hrát: игра́ть в ша́хматы/ка́ртыhrát šachy/karty